Gmina położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 532 i na trasie linii kolejowej 207 Malbork-Toruń Wschodni. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

We wczesnym średniowieczu był tu najprawdopodobniej gródek, który chronił drogę z Kwidzyna do Grudziądza. Spotykana w dokumentach nazwa miejscowości pochodzi albo od pruskiego rzeczownika sadil – siedziba, albo od imienia Prusa Zcedela (Sadels ), albo też jest uproszczoną słowiańską nazwą typu Siodło – Siedle (osada). Również w niemieckiej wersji nazewniczej Sedlinen widoczny jest przedrostek pruski sadil. W 1346 r. była to posiadłość biskupia, zarządzana przez włodarza. Wydaje się, że istniał tu dwór stanowiący ośrodek administracji gospodarczej przyległych dóbr biskupich. Po sekularyzacji Sadlinki były już wsią szlachecką.

U schyłku XVI w. wieś należała do Rębowskich-Sabińskich. Potem przeszła w ręce Jana Groebena, dworzanina króla Jana Kazimierza. W 1662 r. włości przejął pod swój zarząd elektor pruski. W 1686 r. folwark liczył dziewięć łanów, a grunty chłopskie – 30 łanów. W 1787 r. było tutaj 193 mieszkańców. Według spisu z 1910 r. powierzchnia wsi wynosiła 516 ha, było tu 190 mieszkańców. W okresie międzywojennym zbudowano drogę z Sadlinek do Okrągłej Łąki. W 1939 r. wieś liczyła 906 mieszkańców i 258 gospodarstw domowych. Kościół (parafialny, pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego) pochodzi z 1930 r. Wewnątrz znajduje się bogato zdobiona ambona z pierwszej połowy XVIII w.

Po 1945 r. pierwszym wójtem został Stefan Szwarc, następnie Władysław Stępień, Kazimierz Dunin-Pawłowski, Konstanty Bieńkowski i Józef Łukasiak. Od 1954 r. w Sadlinkach mieściła się siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej.1 stycznia 1973 r. utworzono tu Gminną Radę Narodową, przyłączając do gminy gromadę Nebrowo Wielkie. Kolejnymi naczelni­kami gminy byli: Jerzy Kołpajło, Marian Buliński i Ryszard Borowski. Po 1945 r. Sadlinki stały się prężnym ośrodkiem życia oświatowo-kulturalnego.

kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nebrowie Wielkim

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowany w 1930 r. Po drugiej stronie ulicy znajduje się cmentarz którego początek datuje się na 1912 r.
  • zabudowania z przełomu XIX/XX w.

Podstawowe dane

Powiat: kwidzyński
Gmina: Sadlinki
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Kwidzyńska 12
Miejscowość: 82-522 Sadlinki
Telefon: 55 275 75 10
Faks: 55 275 75 80
Strona WWW http://www.sadlinki.pl
Strona BIP http://sadlinki.biuletyn.net
Adres e-mail urzadgminy@sadlinki.pl
Wójt: Elżbieta Krajewska
Powierzchnia: 112 km2
Ludność: 5 357

Wykaz miejscowości w gminie:
Białki, Bronisławowo, Glina, Grabowo, Kaniczki, Karpiny, Nebrowo Małe, Nebrowo Wielkie, Okrągła Łąka, Olszanica, Rusinowo, Sadlinki, Wiśliny.

Mapa dojazdu