Początki wsi Przodkowo datują się od XIII w. – już wtedy był tu kościół. W pierwszej połowie XV w.miejscowość weszła w skład posiadłości kartuzów, którzy mieli w Przodkowie papiernię, w XVI – XVII w. dzierżawioną przez Ardenów.

Tereny dzisiejszej gminy należały administracyjnie w okresie książąt pomorskich do kasztelani gdańskiej (istnieje przypuszczenie, że kościół we wsi Przodkowo oraz parafię założyli właśnie książęta pomorscy). Gdy Krzyżacy zajęli w 1308 r.Pomorze Gdańskie, gmina podlegała komturii gdańskiej. W okresie Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1466-1772) większość wsi także należało do powiatu gdańskiego. Widać tu więc ciągłą grawitację terenu przodkowskiego do Gdańska. Na skutek zajęcia w 1772 r. Pomorza Gdańskiego przez Prusy, a w II rozbiorze Polski w 1793 r. – samego Gdańska, tereny Przodkowa weszły do nowej prowincji Prusy Zachodnie, do Kamery Wojny i Domen, w Kwidzynie, zwanej też Rejencją Zachodniopruską. W 1815 r. Przodkowo i jego okolice weszły w skład nowo utworzonej Rejencji w Gdańsku. Po nowym podziale administracyjnym Prus Zachodnich, zaczął funkcjonować powiat kartuski, któremu podlegały też (i do dziś podlegają) tereny obecnej gminy Przodkowo. Pod względem administracji kościelnej Kościoła Rzymskokatolickiego wsie i parafie Gminy Przodkowo zmieniały przynależność do diecezji kilkakrotnie. Początkowo teren ten przynależał do diecezji kołobrzeskiej. Gdy w 1124 r. utworzono biskupstwo włocławskie – do diecezji kujawskiej, zarządzanej przez archidiakona pomorskiego, rezydującego w Gdańsku. Kiedy w 1821 r. papież Pius VII przyłączył lewostronną (względem Wisły) część Pomorza do diecezji chełmińskiej, parafia przodkowska weszła w skład tych obszarów. Od 1992 r.parafia Przodkowo należy do diecezji pelplińskiej. Obecna nazwa wsi Przodkowo utrwaliła się ostatecznie w XIX w., choć wieści o samej wsi widnieją już w źródłach krzyżackich wieku XIV. Z tego okresu można napotkać zapisy, dające się sprowadzić do etymologicznej postaci Seefeld – nazwy niemieckiej, wywodzącej się od rzeczowników see – jezioro i feld – pole, czyli niejako pole nad jeziorem. Chodziło tu prawdopodobnie o jezioro Księże. Wiele mieszkańców Przodkowa mówi na wieś Przedkowo. Takie też zapisy można spotkać najczęściej już od XVI w. Nazwa Przedkowo pochodzi prawdopodobnie od człowieka imieniem Przedek )zdrobnienie staropolskiego Przedstaw), który dał początek wsi a może i był jej właścicielem. Ponieważ imię Przedek wyszło z użycia, nazwę wsi kojarzono z innymi rdzeniami wyrazowymi, takimi jak: prząść stąd Przodkowo i Prządkowo oraz przodek, stąd Przodkowo. Ta wersja utrwaliła się ostatecznie i do dziś dnia jest oficjalną nazwą wsi.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół pw. Świętego Andrzeja w Przodkowie
  • kościół neobarokowy pw. Świętego Józefa w Pomieczynie

Podstawowe dane

Powiat: kartuski
Gmina: Przodkowo
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Kartuska 21
Miejscowość: 83-304 Przodkowo
Telefon: 58 685 14 23
Faks: 58 685 13 61
Strona WWW http://www.przodkowo.pl
Strona BIP http://www.bip.przodkowo.pl
Adres e-mail ug@przodkowo.pl
Wójt: Andrzej Wyrzykowski
Powierzchnia: 86 km2
Ludność: 7063

Wykaz miejscowości w gminie:
Bagniewo, Barwik, Bielawy, Brzeziny, Bursztynik, Czarna Huta, Czeczewo, Gliniewo, Hejtus, Hopy, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kczewo, Kłosowo, Kłosowo Wybudowanie, Kłosówko, Kobysewo, Kosowo, Masłowo, Młynek, Nowe Tokary, Osowa Góra, Otalżyno, Pomieczyno, Przodkowo, Przodkowo Wybudowanie, Rąb, Smołdzino, Stanisławy, Szarłata, Tokarskie Pnie, Tokary, Trzy Rzeki, Warzenko, Wilanowo, Załęskie Piaski, Załęże.

Mapa dojazdu