Jan Kleinszmidt

 

Urodzony 3 stycznia 1965 r. W latach 1998-2002 radny miasta Bytowa. Prywatny przedsiębiorca. Prowadzi firmę produkującą materiały budowlane. W III kadencji Wiceprzewodniczącego Sejmiku, natomiast w IV kadencji Przewodniczący Sejmiku. Obecnie członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radny z ramienia Platformy Obywatelskiej. W V kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Patronaty Przewodniczącego SWP