Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/2c6687a4-2c4a-4fa5-b19c-81c29e4ac58d.jpg Pomorski Kongres Obywatelski: siedem pomorskich zasad partnerstwa i dyskusje o demokracji

Pomorski Kongres Obywatelski: siedem pomorskich zasad partnerstwa i dyskusje o demokracji

Jednym z gości specjalnych Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego w Gdańsku był prof. Jerzy Bralczyk, który wygłosił inspirujący wykład o definicji partnerstwa. W partnerstwie widzi dwie bardzo ważne wartości: „partnerstwo to bycie sobą i bycie z kimś jednocześnie". Fot. Aleksandra Chalińska

W czasie Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego 11 maja 2019 r. samorządowcy, naukowy, działacze społeczni i uczniowie przyjęli Pomorskie Zasady Partnerstwa. Mają stać się przykładem dla innych regionów, jak tworzyć demokratyczne reguły współpracy w różnych dziedzinach: edukacji, biznesie i gospodarce. Zasady zapoczątkują też debaty w poszczególnych powiatach i środowiskach Pomorza.

 

W sobotę w Gdańsku specjaliści rozmawiali także o nowej idei edukacji, kulturze lokalnej, zmianach klimatycznych oraz komunikacji opartej na prawdzie.

 

Jan Szomburg: „Pomorzanie są wspólnotą optymistyczną”

Lista zasad powstała w wyniku rozmów z przedstawicielami organizacji pozarządowych, nauki, samorządów, biznesu oraz administracji. Ma być wskazówką nie tylko dla Pomorza, ale i dla całej Polski, jak wytworzyć nowe, bardziej partnerskie reguły gry między firmami, szkołami, organizacji pozarządowymi i samorządami.

W tekście programowym IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego dr. Jana Szomburga, prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, czytamy: „My, Pomorzanie jesteśmy wspólnotą żywotną, pragmatyczną, optymistyczną, patrzącą w przyszłość i otwartą na świat. Więcej w nas chęci czynu i podejmowania zmian na lepsze, przekraczania siebie, niż lęku przed nowym, narzekania na niewdzięczny los i patrzenia w przeszłość”.

Te wartości zostały zachowane w siedmiu Pomorskich Zasadach Partnerstwa. To m.in. szacunek dla ludzi, poszanowanie godności drugiego człowieka, zaufanie, współodpowiedzialność oraz dążenie do konsensusu.

Tablica prezentująca Pomorskie Zasady Partnerstwa. Fot. Aleksandra Chalińska

– Nasz region stawia na dialog i konsensus – mówił podczas kongresu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskie0go. – Chcemy, by partnerstwo obok wolności, solidarności i poszanowania godności drugiego człowieka stało się naszą najważniejszą wartością. Przyjęcie zasad i ich przestrzeganie to lepsze warunki do realizacji wspólnych przedsięwzięć Pomorzan na wiele polach – podkreślał Struk.

Zasady zostały umieszczone na specjalnej tablicy i pod nimi podpisywali się m.in. samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych, naukowcy, uczniowie i studenci.

 

 

Po co te zasady?

Idea Pomorskich Zasad Partnerstwa została wprowadzona, by budować lokalne wspólnoty, oparte na zasadach demokracji. Mają pomóc sprostać aspiracjom młodego pokolenia oraz wykorzystywać dobre praktyki i doświadczenia wypracowane przez innych. Debata nad zasadami będzie kontynuowana przez cały rok w poszczególnych powiatach i środowiskach Pomorza, m.in. w samorządach, środowiskach biznesu, nauki, edukacji, kultury i w organizacjach pozarządowych. Przedmiotem ogólnopomorskich rozmów będą pytania, jak wdrażać te zasady do praktyki życia we wszystkich dziedzinach, co może ten proces ułatwiać, a co go może utrudnić.

Organizatorami debaty będą m.in. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Kongres Obywatelski), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Dziennik Bałtycki. Zostanie utworzona koalicja organizacji i środowisk chętnych do wspierania i realizacji idei partnerskiego Pomorza

 

Debaty o klimacie, kulturze lokalnej i imigrantach

Podczas gdańskiego kongresu podjęto tematy związane z partnerską edukacją, gospodarką i relacjach pomiędzy władzą samorządową a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W ramach sesji plenarnej otwierającej wydarzenie krótki wykłady wygłosili prof. Jerzy Bralczyk, prof. Adam D. Rotfeld, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński.

Uczestnicy Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego mieli do wyboru kilka paneli tematycznych. Jednym z nich była dyskusja o komunikacji przyszłości – po erze pisma. Rozmawiali pisarz Jacek Dukaj oraz socjolog dr Grzegorz Stunża. Debatą, którzy przyciągnęła sporo zainteresowanych, była kwestia zmian klimatycznych i ich wypływu na Pomorze. Kamil Wyszkowski, prezes Rady Global Compact Network Poland, prof. Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN oraz prof. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN zastanawiali się, jak możemy przygotować się na nieuniknione zmiany.

Pomorski Kongres Obywatelski zamknęła dyskusja plenarna „Czy demokracja potrzebuje ładu moralnego?”. Głos w tej rozmowie zabrali m.in. prof. Marcin Król, prof. Zbigniew Szawarski oraz tegoroczna maturzystka Julia Borzeszkowska, organizatorka „Marszu ponad podziałami”, inicjatywy, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce.

Zob. Pomorskie Zasady Partnerstwa

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.