W Pomorskiem bezpłatnych porad w zakresie prawa pracy udziela inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku oraz jego oddziały w Gdyni, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Malborku i Wejherowie. Po pomoc można się także zwrócić do Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.
Zapytania z zakresu prawa pracy do inspektoratu i oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy można wysyłać mailem, faksem, uzyskać informację telefonicznie lub osobiście.
 

Gdzie uzyskać pomoc w województwie pomorskim

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
osobiście:
ul. Okopowa 7
80-819 Gdańsk
telefonicznie:
centrala 58 520 18 22 i 23
porady prawne: 58 520 18 27
faksem:
58 520 18 24
pocztą elektroniczną:
 
Ważna informacja!
Jeśli chcesz wysłać pytanie prawne – otrzymać poradę z zakresu prawa pracy drogą mailową, musisz podać imię, nazwisko i adres osoby pytającej (sam adres e-mail nie wystarczy!). Na podstawie art. 44 ust. 3 Ustawy z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy dane osobowe będą zachowane do wyłącznej wiadomości PIP.
Zapytania prawne niezawierające imienia, nazwiska i adresu, pozostawia się bez rozpoznania – zgodnie z art. 221 §1 i §3 Ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz §8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DzU z 2002 r., nr 5, poz. 46).
PIP zastrzega sobie możliwość wyboru drogi odpowiedzi, tj. za pośrednictwem poczty albo e-maila.

OIP – Oddział w Gdyni
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
osobiście:
ul. Władysława IV 43
81-395 Gdynia
II piętro
telefonicznie:
58 620 50 20

OIP – Oddział w Słupsku
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00
osobiście:
ul. 11 Listopada 2
76-200 Słupsk
II piętro, pokój nr 214
telefonicznie:
59 845 60 65

OIP – Oddział w Starogardzie Gdańskim
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00
osobiście:
ul. Kościuszki 108
83-200 Starogard Gdański
parter
telefonicznie:
58 563 30 81

OIP – Oddział w Malborku
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-13.00
osobiście:
ul. Chodkiewicza 5
82-200 Malbork
parter, pokój nr 1
telefonicznie:
55 272 02 76

OIP – Oddział Wejherowo
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00
osobiście:
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
parter, pokój nr 3
telefonicznie:
58 672 71 83

Dodatkowe informacje na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy Gdańsk: www.gdansk.oip.pl
 

Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna

Osoby, którym sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług adwokata, mogą zwrócić się o pomoc do Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, działającej na Uniwersytecie Gdańskim.
 
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna jest interdyscyplinarnym kołem naukowym, działającym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Została powołana do realizacji dwóch zasadniczych celów. Pierwszym jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego przez studentów prawa. Drugi polega na udzielaniu pisemnych porad prawnych osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z usług kancelarii prawnej.
 
Poradnię tworzą studenci IV i V roku prawa, pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji, którzy działają w ramach czterech sekcji przedmiotowych (prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego i prawa pracy) oraz patron, sprawujący ogólny nadzór nad jej funkcjonowaniem.
 
Członkowie SUPP podczas dyżurów spisują istotne fakty dotyczące problemu prawnego, z którym przychodzi zainteresowany, a następnie sporządzają w formie pisemnej wstępną informację z zakresu prawa. Informacja, po zatwierdzeniu przez kierownika sekcji, stanowi rozwiązanie sprawy i może być przekazana osobie, która zwróciła się do poradni z prośbą o pomoc.

Kontakt
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
ul. Bażyńskiego 6
pok. nr 4043
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 29 75
 
Dyżury
Dyżury prowadzone są od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-19.00 w sali nr 4043 na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk-Oliwa). Chętni proszeni są o przyniesienie kopii dokumentów (oryginały nie będą przyjmowane!). Nie ma potrzeby wcześniejszego uzgadniania terminu spotkania.