Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Pojedynek na Bursztynowe Mieczyki wygrały fundacje z Nowego Klincza, Gdańska i Nowego Dworu Gdańskiego

Pojedynek na Bursztynowe Mieczyki wygrały fundacje z Nowego Klincza, Gdańska i Nowego Dworu Gdańskiego

Laureaci 25. edycji konkursu o nagrodę Bursztynowego Mieczyka. Fot. Aleksandra Chalińska

Zapewniają dom i schronienie osobom niepełnosprawnym, pomagają im spełniać sportowe marzenia oraz kochają żuławskie tradycje i mieszkańców Nowego Domu Gdańskiego. W tym roku nagrody Bursztynowego Mieczyka otrzymały trzy pomorskie organizacje pożytku publicznego: Fundacja Wspólnoty Burego Misia, Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start" oraz Klub Nowodworski.

 

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Europejskim Centrum Solidarności w sobotę, 7 grudnia 2019 roku. Nagrody laureatom 25. edycji konkursu wręczali m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska, Elżbieta Płażyńska, żona Macieja Płażyńskiego, Antoni Szymański i Bogdan Borusewicz, senatorowie RP oraz Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

 

Laureaci 25. edycji konkursu

Wspólną nagrodę marszałka województwa pomorskiego i wojewody pomorskiego Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego otrzymali:

  • w kategorii pomoc społeczna – Fundacja Wspólnoty Burego Misia (Nowy Klincz),
  • w kategorii pomoc społeczna – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” (Gdańsk),
  • w kategorii kultura – Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski (Nowy Dwór Gdański).

Wyróżnienia przyznawane przez Narodowy Instytut Wolności wręczone zostały:

  • Fundacji NOVA z Gdańska,
  • Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Wejherowa.

Marszałek Senatu nagrodził Polski Komitet Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd Wojewódzki, natomiast rzecznik praw obywatelskich Stowarzyszenie INNE jest Piękne z Gdańska. Akumulator Społeczny oraz osoby odpowiedzialne za realizację Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich wręczyły nagrodę Fundacji Nielada historia (kategoria debiut roku).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku docenił EKO-Inicjatywę z Kwidzyna. Nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Fundacja Indygo. Bursztynową Różą wyróżniony został Tadeusz Podymiak.

Nagrody specjalne w postaci dwóch opłaconych stażów w Brukseli przyznało Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej. Otrzymały je Fundacja Kobiety Wędrowne oraz Stowarzyszenie Dialog.

 

Czy zajmują się nagrodzeni Bursztynowym Mieczykiem?

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jasińskiego w Nowym Klinczu prowadzi Osadę Burego Misia, w której wraz z osobami niepełnoprawnymi mieszkają całodobowo ich opiekunowie. Wszyscy mieszkańcy prowadzą wspólnie gospodarstwo – hodują krowy, świnie, pszczoły, kury, gęsi, produkują własne sery, które sprzedawane są w osadowym sklepiku oraz z foodtrucka. We własnym ogrodzie uprawiają warzywa, owoce i zioła. Gospodarstwo uzyskuje energię z odnawialnych źródeł (np. instalacja fotowoltaiczna). Fundacja wspiera członków Wspólnoty Burego Misia mieszkających na Śląsku, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Dla członków tych wspólnot organizowane są letnie obozy i rekolekcje, dzięki czemu mogą się lepiej poznać i wspólnie spędzić czas. Fundacja prowadzi działalność od 30 lat.

Kolejna z nagrodzonych organizacji to Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa Start” z Gdańska, które działa od 1999 roku. Fundacja zajmuje się zwiększeniem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością. Dodatkowo włącza się w działania aktywizujące zawodowo grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby niepełnosprawne.

Bursztynowym Mieczykiem w tym roku zostało wyróżnione także Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski z Nowego Dworu Gdańskiego. Osoby zrzeszone w stowarzyszeniu inicjują działania umacniające więzi mieszkańców z miastem, chronią dziedzictwo kulturowe i naturalne Wisły, a także prowadzą działalność edukacyjną i doradczą. Do tej pory udało im się zrealizować m.in. inscenizację historyczną „Osadnicy 1945″ oraz sześć edycji Dni Osadnika. Stowarzyszenie prowadzi także Muzeum Żuławskie i archiwum „Muzeum Opowieści”.

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka, której idea i koncepcja realizacji została przygotowana przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, przyznawana jest od 1994 roku. Od początku zyskała uznanie i wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego i dlatego m.in. nosi jego imię. Bursztynowy Mieczyk to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład uznania dla działań organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym.

Od 1999 roku inicjatywę wspiera również marszałek województwa pomorskiego, który wspólnie z wojewodą pomorskim promuje i współfinansuje to przedsięwzięcie. Od 2004 roku do grona stałych organizatorów dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, fundując nagrodę dla organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Od kilku lat organizacyjnie i finansowo przedsięwzięcie wspiera Europejskie Centrum Solidarności.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.