Gmina Ostaszewo jest położona w sercu Żuław Wiślanych, na południe od drogi krajowej nr 7 (E 77) Gdańsk-Warszawa, wzdłuż prawego brzegu Wisły, ok. 30 km od aglomeracji trójmiejskiej oraz Elbląga. Żuławy stanowią niemal całkowicie płaską, bardzo nisko położoną równinę. Gmina zajmuje powierzchnię 61 km2, z czego ok. 85% to użytki rolne.

Największą wartością gminy jest jej krajobraz kulturowy, związany z żuławskim systemem polderów, zieleń śródpolna, charakterystyczna flora i fauna oraz historyczna zabudowa wiejska i sakralna.

Wiatrak w Palczewie

Fot. Wiatrak w Palczewie

Na przestrzeni wieków przenikały się tu różne kultury: pruska, pomorska, holenderska, ukraińska, menonicka, niemiecka i polska. Każda pozostawiła po sobie ślad, widoczny do dziś. Charakterystyczne dla regionu domy podcieniowe można spotkać w prawie każdej wsi. Prawdziwym unikatem jest jedyny na Żuławach drewniany kościół w Palczewie z 1712 r. Dużą atrakcją są ruiny kościoła gotyckiego z XIV w. w Ostaszewie. Bogatą historię mają również inne budowle, jak np.: XIX-wieczny kościół parafialny w Ostaszewie oraz kościół z drewnianą wieżą w Jezierniku. Bardzo cenny jest XIX-wieczny holenderski wiatrak w Palczewie.

Bliskość Wisły i brak uciążliwych dla środowiska podmiotów dodatkowo zachęca do wypoczynku.

Dolina Wisły została uznana w ramach sieci ekologicznej Econet Polska za międzynarodowy korytarz ekologiczny. Na odcinku od Włocławka do Przegaliny stanowi Obszar Specjalnej Ochrony sieci Natura 2000 pn. Dolina Dolnej Wisły. W obrębie gminy podlega ochronie również część Środkowożuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Kościół w Nowej Cerkwi

Kościół w Nowej Cerkwi
Fot. Urząd Gminy Ostaszewo

Zabytki, które warto zobaczyć:

 • kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Palczewie,
 • wiatrak w Palczewie,
 • kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie,
 • ruiny kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie,
 • dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 64) w Nowej Kościelnicy,
 • budynek gospodarczy – spichlerz (nr 28 (17)) w Nowej Cerkwi,
 • dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 28 (17)) w Nowej Cerkwi,
 • dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 15/16) w Nowej Cerkwi,
 • kościół parafialny pw. św. Marcina w Nowej Cerkwi,
 • kościół pw. św. Jerzego w Jezierniku,budynek mieszkalny nr 6 w Groblicy,
 • dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 28/29) w Gniazdowie.

Podstawowe dane

Powiat: nowodworski
Gmina: Ostaszewo
Ostaszewo- herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Ostaszewo 74
Miejscowość: 82-112 Ostaszewo
Telefon: 55 247 13 28
Faks: 55 247 13 18
Strona WWW http://www.ostaszewo.pl
Strona BIP http://www.ostaszewo.pl/bip
Adres e-mail ug@ostaszewo.pl
Wójt: Michał Chrząszcz
Powierzchnia: 60,65 km2
Ludność: 3 324

Wykaz miejscowości w gminie:
Gniazdowo, Groblica, Jeziernik, Komarówka, Lubiszynek Pierwszy, Nowa Cerkiew, Nowa Kościelnica, Ostaszewo, Piaskowiec, Palczewo, Pułkownikówka

Mapa dojazdu