Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie starogardzkim. Otoczona jest lasami sosnowymi Borów Tucholskich. Powierzchnia gminy wynosi 12 326 ha, z czego ok. 77 proc. stanowią lasy. Graniczy z gminami: Kaliska, Lubichowo, Osiek, Śliwice oraz miastami: Czersk i Czarna Woda.

Największe z nich to Osieczna i Szlachta, zamieszkuje w nich ok. 65 proc. ludności gminy, a to za sprawą istniejących zakładów przetwórczych, instytucji obsługi ludności. Siedzibą administracji samorządowej gminy wiejskiej jest wieś Osieczna.

Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Został on ukształtowany podczas ostatniej epoki lodowcowej, zwanej zlodowaceniem bałtyckim (ok. 15 tys. lat p.n.e.). Wówczas to lodowiec nasunął się z okolic dzisiejszej Skandynawii, przywlekając i osadzając na terenie Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów narzutowych, żwirów i glin zwałowych.

Na terenie gminy znajduje się kilkanaście jezior. Największe to Jezioro Długie (pow. 55 ha, maks. głębokość 2 m). Przez gminę przepływają rzeki: Brzezianek, Prusina, Święta Struga i Wda (Czarna Woda). Wszystkie akweny są bogate w ryby, występują tu: ciernik, cierniczek i szczupak, a także karaś, karaś srebrzysty, krąp, płoć, wzdręga, lin, okoń i węgorz.

Lasy stanowią ok. 77 proc. ogólnej powierzchni gminy, z czego przeważająca część to Bory Tucholskie. Większość obszarów leśnych porastają sosny, ponadto spotyka się tu buki, świerki, modrzewie, lipy i brzozy. Innymi, znacznie mniejszymi kompleksami leśnymi są zbiorowiska grądowe, a także olsy i zarośla wierzbowe. W lasach swoją ostoję znalazły zwierzęta. Ze zwierzyny grubej występują: jelenie, sarny, łosie, dziki i daniele. Obecnie na terenie gminy bytują liczne rodziny bobrów: na Brzezianku, na Świętej Strudze, na Prusinie.

Do najpospolitszych gatunków awifauny na terenie gminy należą: zięba, piecuszek, sosnówka, bogatka, pierwiosnek, sójka, pełzacz leśny, dzięcioł duży, kos i drozd. W lasach liściastych i mieszanych występują tu również: rudzik, strzyżyk, kowalik, słowik szary. Bardzo nielicznie można spotkać dzięcioły: czarnego, średniego i zielonego. Na granicach lasów i terenów otwartych można spotkać kukułkę, grzywacza, kruka, myszołowa, rzadziej natomiast: siniaka, jastrzębia, brodźca leśnego. Na typowych terenach otwartych licznie występują: skowronek, trznadel, dzwoniec, pliszka siwa i żółta, bocian biały, a także wrona siwa, gawron oraz szpak. Wody stojące i cieki są ostoją dla łabędzia niemego, krzyżówki, a także mewy śmieszki (Jezioro Długie).

 

Najdłuższa ławka na świecie znajduje się we wsi Szlachta

Najdłuższa drewniana ławka na świecie znajduje się w Szlachcie. Ma 613 metrów i 13 centymetrów długości
Fot. UG Osieczna

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • największy drewniny grzyb w Osiecznej,
  • pomnik samolot przy Zespole Szkół w Osiecznej,
  • wieża strażacka w Osiecznej.

Podstawowe dane

Powiat: starogardzki
Gmina: Osieczna
Osieczna - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: plac 1000-lecia 1
Miejscowość: 83-242 Osieczna
Telefon: 58 588 14 80
Faks: 58 588 14 78
Strona WWW http://www.gminaosieczna.eu
Strona BIP http://ugosieczna.ssdip.bip.gov.pl
Adres e-mail urzad@osieczna.pl
Burmistrz: Stanisław Glapiak
Powierzchnia: 123 km2
Ludność: 2 990

Wykaz miejscowości w gminie:
Długie, Klaniny, Małe Krówno, Osieczna, Osówek, Szlachta, Zdrójno, Zimne Zdroje.

Mapa dojazdu