Ogłoszenia / komunikaty

Rozstrzygnięcie konkursu na wkłady własne II

21.07.2022

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 21 lipca 2022 roku podjął Uchwałę Nr 728/371/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w zakresie wzmacniania aktywności obywatelskiej w obszarach: integracja i pomoc społeczna, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi aktywizacji i integracji na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3”.

Załączniki:

  1. Uchwała ZWP Nr 728-371-22 – rozstrzygnięcie konkursu na wkłady własne II (PDF)
  2. zał nr 1 do Uchwały 728-371-22
  3. Zał. Nr 2 do Uchwały ZWP Nr 728-371-22