Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o II naborze wniosków w konkursie o przyznanie stypendiów dla twórców kultury
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego „Pakiet pomocowy dla niewidomych kombatantów zagrożonych skutkami epidemii COVID-19"
Europejski Bank Inwestycyjny zaprasza do składania ofert w celu wyboru drugiego pośrednika finansowego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego na terenie Trójmiasta zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku [ZMIANA TERMINU ROZPATRZENIA OFERT]
Konkurs ofert na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Trójmieście zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS
Oferta realizacji zadania „Pozyskanie żywności, transport – wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego”
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie rozwoju turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020
Odwołanie spotkań konsultacyjnych dot. projektów Programów Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2020"
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej – łagodzenie skutków ubóstwa i wspieranie programów na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych
Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2020
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – rozstrzygnięcie 2020
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2020"
Rozstrzygnięcie sportowych otwartych konkursów ofert w 2020 roku – „Szkolenia” oraz „Aktywizacja”
Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.
Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
Nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego na rozwój usług społecznych
Konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Konkurs ofert na realizację zadania Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2020

Aktualności

Symboliczne czeki mają realną wartość. Dofinansowanie na zakup sprzętu dla strażaków ochotników

Dzięki wsparciu samorządu województwa strażacy ochotnicy kupią nowe ubrania bojowe i sprzęt ratowniczy. Otrzyma je aż 218 jednostek z całego województwa. Łącznie z budżetu województwa strażacy dostaną pół miliona złotych.

Samorząd województwa wspiera gminne inwestycje. Prawie 300 tys. zł na modernizację dróg dla rolników

Modernizacja pomorskich dróg jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorząd województwa. Prace prowadzone są nie tylko na głównych drogach. Naprawiane są także lokalne szlaki, z których codziennie korzystają rolnicy czy mieszkańcy. Tym razem wsparcie na modernizację dróg dojazdowych do pól trafi do trzech gmin: Czarne, Człuchów i Karsin.