Oferta dla studentów i absolwentów

Na praktyki zapraszamy studentów wszystkich kierunków (również niszowych), a w szczególności społecznych, prawnych i ekonomicznych.
 
Osobom posiadającym status studenta oferujemy możliwość odbycia praktyk studenckich, zarówno obowiązkowych (na podstawie skierowania z uczelni), jak i dobrowolnych (w porozumieniu z biurem karier), w wybranej przez siebie komórce organizacyjnej.
 
Osoby, które ukończyły co najmniej szkołę ponadgimnazjalną i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30. roku życia, mogą skorzystać z oferty praktyk absolwenckich.
 
Praktyka jest nieodpłatna. Czas trwania praktyki wynosi nie krócej niż 2 tygodnie i nie dłużej niż 3 miesiące. Praktyki organizujemy przez cały rok. Termin praktyk każdorazowo uzgadniany jest z komórką przyjmującą praktykanta.
 
Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki studenckiej lub absolwenckiej:

 • zapoznaj się z naszą strukturą organizacyjną i wybierz wydział, w którym chciałbyś zdobywać doświadczenie zawodowe zgodnie z posiadanym wykształceniem, zainteresowaniami i aspiracjami zawodowymi
 • przygotuj swoje CV
 • pobierz dostępny poniżej odpowiedni formularz i wypełnij go:

 

Studentom i absolwentom oferujemy możliwość poznania specyfiki pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Dołączając do naszego zespołu, będziesz miał możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia od specjalistów. Zyskujesz szansę praktycznego rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy na stanowisku urzędniczym, uczysz się od najlepszych, którzy są również otwarci na Twoje pomysły w realizacji zadań Urzędu.

Wszystkim osobom rozpoczynającym praktyki gwarantujemy:

 • wsparcie opiekuna merytorycznego;
 • przyjazną i życzliwą atmosferę;
 • szkolenie adaptacyjne przybliżające funkcjonowanie naszej organizacji.


Jeśli chcesz do nas dołączyć, możesz skorzystać z następujących form:

 • praktyki studenckie;
 • praktyki absolwenckie.

Po zakończeniu praktyki:

 • otrzymasz zaświadczenie, którym możesz zainteresować przyszłych pracodawców;
 • otrzymasz informację zwrotną o zdobytych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych;
 • zdobędziesz doświadczenie, które zwiększy twoje szanse jako potencjalnego kandydata do pracy.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:

Departament Organizacji, tel. 58 32 68 879
 
Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego  z siedzibą  w Gdańsku ,80–810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.