Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Oddział Młodzieżowo-Dziecięcy w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku uratowany. Lekarze wycofują wypowiedzenia

Oddział Młodzieżowo-Dziecięcy w Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku uratowany. Lekarze wycofują wypowiedzenia

Tablica na bramie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Fot. Dorota Kulka

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku nie zostanie zamknięty. Po trwających prawie trzy tygodnie negocjacjach lekarze na nim pracujący wycofali wypowiedzenia. To efekt negocjacji prowadzonych z załogą przez Zarząd Województwa Pomorskiego i dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku.

 

Lekarze złożyli wypowiedzenia 14 listopada br. w związku z przepełnieniem na 35-łóżkowym oddziale, na którym przebywało ponad 50 nieletnich pacjentów. Zagrażało to nie tylko bezpieczeństwu chorych, ale również personelu.

 

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy będzie funkcjonował 

– Wycofanie przez lekarzy decyzji o wypowiedzeniu umów jest obecnie bardzo dobrą informacją. Oznacza ona, że oddział będzie nadal funkcjonował – mówi członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska. – Niemniej jednak pamiętajmy, że nie oznacza to końca kryzysu w psychiatrii dziecięcej, w szczególności w naszym województwie. Sytuacja jest nadal bardzo trudna, oddział jest nadal przepełniony. Małoletni pacjenci i ich rodziny wciąż czekają na zapowiadaną przez ministra zdrowia reformę psychiatrii dzieci i młodzieży. Powinna ona ciężar wsparcia małoletnich skupić na formach skoordynowanej pomocy ambulatoryjnej, dziennej, środowiskowej. Absolutnym priorytetem jest też natychmiastowe i zdecydowane zwiększenie poziomu finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia – dodaje Kapała-Sokalska.

W tej chwili trzech lekarzy z Oddziału Młodzieżowo-Dziecięcego podjęło decyzję o wycofaniu wypowiedzeń. Porozumienie zawarte z lekarzami było poprzedzone licznymi spotkaniami dyrekcji szpitala i przedstawicieli Zarządu Województwa z załogą. W toku rozmów zadecydowano o zwiększeniu liczby miejsc – łóżka rejestrowe wraz z dostawkami – do maksymalnej liczby 42 pacjentów małoletnich, czyli o 7 więcej niż dotychczas. Samorząd województwa pomorskiego zadeklarował również kontynuację w roku 2020 wsparcia dla najmłodszych pacjentów oraz ich rodzin poprzez sfinansowanie opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i wsparcia psychospołecznego. 

– Przez ponad pół miesiąca, od momentu, kiedy zapadła decyzja o wstrzymaniu przyjęć na Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, objęliśmy opieką kilkunastu pacjentów poniżej 18. roku życia. Dzieci i młodzież, dla których nie znaleziono pomocy na terenie województwa i poza nim, są hospitalizowani w naszej placówce mimo permanentnego braku miejsc. Niestety nie pomaga to ani w utrzymaniu oddziału, ani negocjacjach z personelem, którego postulaty w przeważającej mierze dotyczyły zbyt dużej liczby pacjentów i wynikających z tego zagrożeń – wyjaśnia p.o. dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku Arkadiusz Bobowski.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku wystosował oficjalne pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o podwyższenie taryfy świadczeń w zakresie psychiatrii, w tym psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Niestety propozycje nowego kontraktu z NFZ nie zapewnią odpowiedniego i bezpiecznego poziomu opieki. Z uwagi na wzrost rzeczywistych kosztów funkcjonowania szpitala w ocenie dyrekcji brak zmiany wyceny części świadczeń będzie skutkował narastaniem deficytu finansowego placówki.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.