Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/342478b5-7f08-4099-aea0-53f824342c0d.jpg Mniej miejsc pracy, wyższe zarobki. Pięć najważniejszych danych o pomorskim rynku pracy

Mniej miejsc pracy, wyższe zarobki. Pięć najważniejszych danych o pomorskim rynku pracy

Wicemarszałek Leszek Bonna. Fot. Aleksandra Chalińska

Pomorski rynek pracy to niska stopa bezrobocia, rekordowo wysoka przedsiębiorczość Pomorzan i rosnące przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Zobacz, co jeszcze o aktywności zawodowej mieszkańców województwa mówią statystyki.

 

Dane zebrane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawił w poniedziałek, 25 listopada 2019 roku podczas XV sesji sejmiku wicemarszałek Leszek Bonna.

 

Piąte miejsce w kraju

Bezrobocie na Pomorzu jeszcze nigdy nie było tak niskie. W ostatnich czterech latach liczba bezrobotnych zmniejszyła się ponad dwukrotnie, a od czerwca 2019 roku wskaźnik bezrobocia w naszym województwie jest na rekordowo niskim poziomie 4,4 proc. W konsekwencji stopa bezrobocia w województwie pomorskim jest jedną z najniższych w kraju (Pomorze zajmuje 5. miejsce po województwie wielkopolskim, śląskim, małopolskim i mazowieckim).

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Analizując dane z ostatnich lat, dotyczące poziomu zatrudnienia, widać, że Pomorzanie coraz łatwiej znajdują i chętniej podejmują zatrudnienie. W 2018 roku dla osób w grupie wiekowej 20-64 lat wskaźnik zatrudnienia kształtował się na poziomie prawie 74 proc. Był jednym z najwyższych w kraju (czwarty co do wielkości po województwach mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim) oraz wyższy od średniej unijnej.

– Chcę podkreślić, że taka dobra sytuacja i rozwój gospodarczy są w dużej mierze zasługą mieszkańców województwa, ich aktywności, a nie działalności obecnego rządu – mówi Leszek Bonna. – To przede wszystkim sukces powiatowych urzędów pracy i Wojewódzkiego Urzędu Pracy – podkreślił.

 

Więcej firm

Pomorzanie są przedsiębiorczy. Co roku rośnie liczba zakładanych firm. Do końca września 2019 roku w województwie pomorskim działało 306 tys. firm, a w całym roku 2018 było 296 300 przedsiębiorstw. Jeszcze pięć lat temu było to 275 990 firm.

Pod względem wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, województwo pomorskie zajmuje drugie miejsce w kraju po województwie mazowieckim.

 

Rosną wynagrodzenia

Spada jednak liczba wolnych miejsc pracy i ofert aktywizacji zawodowej zgłaszanych do urzędów. Do końca września 2019 roku było to 75,3 tys. ofert, podczas gdy w latach poprzednich było to ponad 100 tys. miejsc pracy. Dane statystyczne wykazują spadek o ponad 12,4 proc. w tym samym okresie roku 2018.

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Mimo wszystko, pracodawcy mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. – Firmy próbują ściągnąć do siebie pracowników przez podniesienie płacy – tłumaczy Leszek Bonna. – Spowodowało to wzrost średniego wynagrodzenia miesięcznego brutto do kwoty 5207,93 zł. W pierwszym półroczu 2019 roku pensja w naszym województwie była trzecim najwyższym wynagrodzeniem w Polsce – zaznacza Bonna.

Oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Będzie nas mniej

Coraz większy wpływ na rynek pracy będzie miała demografia. Od około dwóch lat zmniejszają się zasoby pracowników, co może być istotnym problemem dla pomorskiej gospodarki i barierą rozwojową pomorskich firm. Według prognoz, od ok. 2023 roku Pomorskie będzie notowało ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że za mniej więcej cztery lata będzie nas z roku na rok ubywać.

W ciągu najbliższych 6 lat grupa bezpośrednio zasilających rynek pracy Pomorzan zmniejszy się o prawie 53 tys., a do 2050 roku o prawie 280 tys. osób. Jednocześnie, znacząco będzie rosła liczba ludności w wieku poprodukcyjnym – w roku 2025 wyniesie ponad pół miliona osób, a w 2050 może przekroczyć 760 tys. osób (czyli liczbę podobną do dzisiejszej sumy wszystkich osób biernych zawodowo). Negatywnymi stronami tego zjawiska będą m.in. wzrastające wydatki na świadczenia emerytalne czy opiekę medyczną. Jednocześnie wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym będzie wymuszał rozwój wielu branż związanych z zaspokajaniem potrzeb osób starszych.

 

Bezrobotne kobiety

Udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych w województwie pomorskim w ostatnich pięciu latach wzrósł z 57 proc. do prawie 64 proc., czyli o 7 proc. Wzrost ten dotyczy również odsetka kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzenia dziecka. – Aktywność zawodowa kobiet zmieniła się w ostatnich latach – mówi Leszek Bonna. – Otrzymują one duże wsparcie socjalne, co powoduje, że nie wchodzą aktywnie na rynek pracy – zauważył Bonna.

Zmiana ta, zauważalna w ostatnich latach, może być także wynikiem narastania zjawiska odkładania przez rodziców decyzji o powrocie na rynek pracy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.