Mikołajki Pomorskie są położone w powiecie sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie przy drodze wojewódzkiej nr 522 i na trasie linii kolejowej nr 9 Gdańsk-Warszawa w pasie moren czołowych i w sąsiedztwie niewielkich lasów. W latach 1975-1998 gmina znajdowała się w granicach administracyjnych województwa elbląskiego.

Teren, na którym obecnie znajdują się Mikołajki Pomorskie, był zamieszkany już w młodszej epoce kamiennej (neolitu). Jako prastare, wczesnośredniowieczne siedlisko słowiańskie wieś nosiła nazwę Borucin lub Boruty. Miejscowość należała wówczas do parafii Postolin. W niemieckim źródle z 1248 pojawiła się niemiecka nazwa Niklausdorf. W dokumentach z 1250 r. pojawia się informacja o lokacji miejscowości na 64 włókach. Znalazła się ona w granicach komturii dzierzgońskiej, ustanowionej w 1248 r. przez zakon krzyżacki. Jeszcze w XIII wieku w miejscowości powstała samodzielna parafia. Z dokumentu lokacyjnego z 1771 r. wynika, że wieś założył 25 listopada 1438 r. Wielki Mistrz zakonu krzyżackiego Paul Bellitzer von Russdorff poprzez wystawienie dokumentu w Sztumie. W 1466 Mikołajki znalazły się w granicach nowo utworzonego województwa malborskiego.

W pierwszej połowie XVII w.w ruinie znalazł się kościół w Mikołajkach, który po kilkudziesięciu latach został odbudowany (należał do rzymskokatolickiej parafii Krasna Łąka), jednak po niedługim czasie ponownie został zniszczony (prawdopodobnie w wyniku III wojny północnej). Kościół w przeszłości posiadał rangę sanktuarium. W tym czasie większość wsi na tym terenie opustoszała także w wyniku epidemii cholery. W Mikołajkach pozostał żyjący w skrajnej nędzy sołtys. Znane są nazwiska kilku XVII-wiecznych sołtysów wsi, jak Jan Gosz-Kamiński (1604 r.), Michał Kamiński (1637 r.) oraz Albert Jerzwicki (1677 r.). Znane jest także nazwisko jednego z proboszczów parafii, ks. Wojciecha Bedońskiego. Wokół kościoła znajdował się cmentarz, użytkowany także w okresie zniszczenia świątyni. Kościół ulegał stopniowemu niszczeniu w XVIII wieku. W wyniku I rozbioru Polski z 1772 r. Mikołajki znalazły się w granicach Królestwa Prus. W 1883 r. na terenie wsi powstała prywatna kaplica, ufundowana przez rodzinę Szreiberów. Nową świątynię, istniejącą do tej pory, wybudowano w 1896 r. a konsekrowano w 1903 r.. Od 1900 r. parafia ma własnego proboszcza. W 1919 r. doszło do reerygowania parafii. Na przełomie XIX i XX w. powołano także wspólnotę ewangelicko-augsburską z własną świątynią, do której około 1910 r. należały 172 osoby.

Na terenie wsi sytuacja narodowościowa na początku XX w. była skomplikowana. W 1910 r. 251 osób opowiedziało się przy narodowości polskiej, a przy niemieckiej 277. W wyniku plebiscytu z 11 lipca 1920 r. wieś pozostała w granicach Niemiec. W okresie dwudziestolecia międzywojennego wielu mieszkańców nie przypisywało sobie żadnej narodowości. Posługiwali się oni tzw. gwarą sztumską. Na terenie wsi działały inicjatywy polonijne. Zaangażowanymi działaczkami kulturalno-oświatowymi były Henryka Gwiazda (zorganizowała m.in. Towarzystwo Kobiet, współpracowała z Towarzystwem Młodzieży i filią Związku Polaków) oraz Gertruda Kwiatkowska. 18 stycznia 1930 r. otwarta została Szkoła Polska w Mikołajkach. Podczas II wojny światowej wielu mieszkańców wsi aresztowano lub wywieziono do więzień bądź obozów. Stanisław Szreiber został zamordowany, wielu mężczyzn wcielono do Wehrmachtu.

W 1945 r. Mikołajki znalazły się w granicach Polski.

Dożynki gminne w Mikołajkach Pomorski

Dożynki gminne w Mikołajkach Pomorski

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół w Krasnej Łące z XV w.,
  • kościół ewangelicko-augsburski w Mikołajkach Pomorskich z XVIII w.,
  • kapliczka Bożej Męki z XVII w.,
  • uprzężalnia z XVIII w. - obecnie kaplica w Cieszymowie.

Podstawowe dane

Powiat: sztumski
Gmina: Mikołajki Pomorskie
Mikołajki Pomorskie - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Dzierzgońska 2
Miejscowość: 82-433 Mikołajki Pomorskie
Telefon: 55 640 43 57
Faks: 55 640 44 61
Strona WWW http://mikolajkipomorskie.pl
Strona BIP http://bip.mikolajkipomorskie.pl
Adres e-mail ugmp@kki.net.pl
Wójt: Kazimierz Kulecki
Powierzchnia: 92 km2
Ludność: 3829

Wykaz miejscowości w gminie:
Balewo, Cierpięta, Cieszymowo Wielkie, Dąbrówka Pruska, Dworek, Kołoząb, Krasna Łąka, Krastudy, Linki, Mikołajki Pomorskie, Mirowice, Nowe Minięta, Perklice, Pierzchowice, Sadłuki, Stążki, Wilczewo.

Mapa dojazdu