Ustka jest położona na Wybrzeżu Słowińskim, u ujścia rzeki Słupi do Morza Bałtyckiego. Jest miastem portowym, uzdrowiskiem z dwoma letnimi kąpieliskami morskimi.

Na historię Ustka wpłynęła na początku XIV w., gdy Władysław Łokietek podejmował próby zjednoczenia Królestwa Polskiego po rozbiciu dzielnicowym. Jednak jej drogi z państwem polskim wtedy na długie lata rozeszły się. 17 lipca 1307 r. pomorscy możnowładcy z wywodzącego się ze Słupska rodu Święców, do których należały ogromne włości m.in. w kasztelanii słupskiej, w tym Ustka, zawarli w Lędowie (3 km od Ustki) układ z margrabiami brandenburskimi. W zamian za zachowanie na urzędach i włościach, poddali Brandenburczykom Pomorze Słupskie i Gdańskie, przyczyniając się do tego, że Królestwo Polskie na długie lata utraciło tę dzielnicę. Święcowie, 2 lutego 1337 r., sprzedali Ustkę niemieckim mieszczanom Słupska. Po raz pierwszy Ustka została wymieniona w pisanym dokumencie jako port Stolpesmunde, czyli Słupioujście. Taką niemiecką nazwę nosiła do 1945 r. W związku z tą transakcją XIX w. poświadczona została przez badaczy kaszubszczyzny jako Vuska lub Wusko, a więc Ujście.

Ustka wraz z nadrzędnym Słupskiem do 1648 r. pozostawała w odrębnym Księstwie Zachodniopomorskim, a potem aż do 1945 r. w państwie brandenbursko-pruskim, a następnie w Rzeszy Niemieckiej. Żyli tu słowiańscy Pomorzanie, którzy z czasem, gdy na ziemi tej zaczęli osiedlać się niemieccy koloniści (głównie z Dolnej Saksonii), germanizowali się. Gdzieniegdzie jednak, np. nad jeziorami Gardno i Łebsko (14 km od Ustki) zachowali swoją odrębność etniczną aż do pocz. XX w. Do Polski Ustka powróciła po II wojnie światowej.

Plaża wschodnia w Ustce latem

Plaża wschodnia w Ustce latem
Fot. UM w Ustce

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół pw. Najświętszego Zbawiciela w Słupsku,
  • czerwona szopa (dawna baza ratowników) – z 1867 r.,
  • latarnia morska z 1892 r.,
  • usteckie łazienki,
  • budynek dworca PKP z 1876 r.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Ustka - miasto
miasto Ustka - herb
Nazwa: Urząd Miasta
Ulica: kard. St. Wyszyńskiego 3
Miejscowość: 76-270 Ustka
Telefon: 59 815 43 00
Faks: 59 815 29 00
Strona WWW http://www.ustka.pl
Strona BIP http://bip.um.ustka.pl
Adres e-mail bom2@um.ustka.pl
Burmistrz: Jacek Graczyk
Powierzchnia: 10,12 km2
Ludność: 16 379

Mapa dojazdu