Puck jest położony na Kaszubach u ujścia Płutnicy do Zatoki Puckiej. Początki osadnictwa sięgają wczesnego średniowiecza. W II połowie XIII w Pucku istniał gród kasztelański książąt wschodniopomorskich. Od 1309 we władaniu Krzyżaków, siedziba komturii, prawa miejskie uzyskał z rąk niemieckich w 1348.

Podczas wojny trzynastoletniej (1454–1466) mieszczanie puccy stanęli po stronie Polski. W 1457 w Pucku znalazł schronienie wygnany król Szwecji Karol VIII Knutsson Bonde. W zamian za 15 tys. marek pruskich otrzymał w zastaw od Kazimierza Jagiellończyka Ziemię Pucką (980 km2). Państewko puckie istniało formalnie do 1460 r. kiedy to Puck zdobyli Krzyżacy, później król znalazł schronienie w Gdańsku.

W 1466 r.włączono Puck do Prus Królewskich, będących od 1569 r. częścią Korony (wcześniej podlegały jej na zasadach autonomicznych). Siedziba starostwa powiatowego, miejsce sejmików szlacheckich i sądów grodzkich. Za czasów panowania Wazów twierdza i baza floty polskiej.

W połowie XVIII w. miasto podupadło i w 1772 r. zostało włączone do państwa Fryderyka Wielkiego. W 1818 zostało siedzibą powiatu w rejencji gdańskiej (nosiło wówczas nazwę Putzig), wówczas jego znaczenie nieznacznie wzrosło. W owym czasie wytwarzano tu słynne na całe Pomorze piwo puckie.

10 lutego 1920 r. odbyły się tu tzw. zaślubiny Polski z morzem z udziałem generała Hallera. 1 lipca 1920 r. w Pucku utworzona została Baza Lotnictwa Morskiego - pierwsza jednostka polskiego lotnictwa morskiego, a w październiku tego roku rozpoczęto formowanie Pułku Artylerii Nadbrzeżnej.

Do września 1939 r. Puck był garnizonem Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Przy dywizjonie funkcjonował Posterunek Żandarmerii Puck. Jesienią 1937 r. w Pucku sformowany został Kaszubski Batalion Obrony Narodowej.

15 sierpnia 1922 r., w czasie obchodów drugiej rocznicy cudu nad Wisłą, miała miejsce tragiczna w skutkach katastrofa lotnicza. Aż do 1926 r. Puck oraz Hel były jedynymi polskimi portami nad morzem (poza Gdańskiem). W tym samym roku miasto spotkała degradacja – zlikwidowano powiat pucki włączając miasto i okolice do powiatu morskiego z siedzibą w Wejherowie. W latach 1939-1945 miasto pod okupacją niemiecką. W okresie 1941-1944 istniał tu obóz pracy, gdzie więźniowie produkowali części do samolotów. W 1956 reaktywowano powiat pucki, który istniał do 1975 r. i ponownie od 1999 r.

Zabytki, które warto zobaczyć:

 • stary rynek o unikatowym klimacie i formie,
 • port jachtowy – barwny i nowoczesny,
 • port rybacki – miejsce o wyjątkowej i ogólnopolskiej symbolice,
 • gotycki kościół parafialny św. Piotra i Pawła z XIII w. z ufundowaną przez Weiherów kaplicą,
 • szpital barokowy (drewniany) z ok. 1720 r., w którym mieści się oddział Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy,
 • dawny klasztor sióstr sercanek,
 • zabytkowe kamienice miejskie z połowy XVIII i XIX w.,
 • pozostałości średniowiecznego zamku krzyżaków, na terenie którego w latach 1845-1956 wznosił się kościół ewangelicki św. Trójcy (rozebrany),
 • neogotycki ratusz z 1865 r.,
 • dom modernistyczny z lat 30. XX, ul. Męczenników Piaśnicy 5,
 • dom modernistyczny z lat 30. XX, ul. Męczenników Piaśnicy 9,
 • poczta modernistyczna z lat 30. XX, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 11.

Podstawowe dane

Powiat: pucki
Gmina: Puck - miasto
miastio Puck - herb
Nazwa: Urząd Miasta
Ulica: 1-go Maja 13
Miejscowość: 84-100 Puck
Telefon: 58 673 05 00
Faks: 58 673 05 33
Strona WWW http://www.miasto.puck.pl
Strona BIP http://bip.miasto.puck.pl
Adres e-mail sekretariat@miasto.puck.pl
Burmistrz: Hanna Pruchniewska
Powierzchnia: 5 km2
Ludność: 11 589

Mapa dojazdu