Historia Lęborka jest ściśle związana z dziejami Polski i Niemiec. We wczesnym średniowieczu ta słowiańska osada nosiła nazwę Lewino i należała do książąt Pomorza Gdańskiego. Według zapisu pomorskiego kronikarza Restorfa, Lębork był już miastem w 1285 r., lecz poza tym zapisem nie znany jest żaden inny, potwierdzający ten fakt, dokument. Natomiast istnieje dokument z 1341 r. potwierdzający nadanie praw miejskich chełmińskich, które Lębork otrzymał z rąk Dietricha Burgaffa von Altenburgha, Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. W latach 1310-1454 Lębork należał do państwa krzyżackiego. Po rozpoczęciu wojny 13-letniej, król Kazimierz Jagiellończyk wcielił miasto wraz z Pomorzem Gdańskim do Polski. W 1455 r. rada Gdańska przekazała Lębork księciu pomorskiemu Erykowi II.

W 1490 r. Lębork przeszedł w ręce księcia pomorskiego Bogusława X, jako posag jego żony, córki Króla Kazimierza Jagiellończyka. Stan ten trwa aż do 1637 r., kiedy po bezpotomnej śmierci księcia Bogusława XIV Lębork włączony zostaje do Polski. Tylko 20 lat miasto należało do Polski, gdyż już w 1657 r. król Jan Kazimierz na podstawie traktatów welawsko-bydgoskich odstępuje je Fryderykowi Wilhelmowi, elektorowi brandenburskiemu. Do 1698 r. elektorzy składali hołd królom polskim. Później Fryderyk II zaniechał odnawiania zawisłości lennej. W 1773 r. na mocy artykułu IV traktatu rozbiorowego Lębork wcielony został do prowincji Pommern, w której znajdował się aż do marca 1945 r. W wyniku ofensywy styczniowej 10 marca 1945 r., po burzliwych i zmiennych kolejach losu, Lębork wraca do Polski.

Wizytówka Lęborka – ul. Staromiejska

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół św. Jakuba,
  • baszta bluszczowa,
  • zamek krzyżacki,
  • młyn i tzw. dom młynarza,
  • kościół NMP Królowej Polski.

Podstawowe dane

Powiat: lęborski
Gmina: Lębork - miasto
Nazwa: Urząd Miasta
Ulica: Armii Krajowej 14
Miejscowość: 84-300 Lębork
Telefon: 59 862 42 80
Faks: 59 862 24 27
Strona WWW http://www.lebork.pl
Strona BIP http://bip.um.lebork.pl
Adres e-mail info@um.lebork.pl
Burmistrz: Witold Namyślak
Powierzchnia: 18 km2
Ludność: 37 046

Mapa dojazdu