Miastko położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie bytowskim. Walory krajoznawczo-turystyczne tworzą tu istniejące warunki naturalne. Są to przede wszystkim silnie zróżnicowana rzeźba ze znacznymi deniwelacjami terenu, liczne wzgórza morenowe (dochodzące do +237,5 m n.p.m. –  Rozwaliny w Szybskich Górach) porośnięte lasami zasobnymi w runo leśne i zwierzynę łowną, teren z jeziorami polodowcowymi o czystych wodach obfitujących w ryby oraz bogata sieć rzeczna. Uzupełnieniem są atrakcyjne szlaki turystyki pieszej i rowerowej, które umożliwiają turystom dotarcie do osobliwości przyrodniczych i architektonicznych. Znaczna część gminy objęta została prawnymi formami ochrony przyrody. Obszary krajobrazu chronionego Jezioro Bobięcińskie Wielkie ze Skibką Górą i Źródliskowy obszar rzek Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka charakteryzują się dużą lesistością i gęstą siecią wód powierzchniowych. Ich wartość podnoszą naturalne rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej (stare drzewa i głazy narzutowe) oraz inne osobliwości przyrodnicze.

kościół w Wałdowie

Miejsca, które warto zobaczyć:

  • obszary chronionego krajobrazu (jeziora, źródliska, rzeki)
  • rezerwaty (jezioro Orle, jezioro Kamień, jezioro Smołowe)
  • szlaki piesze i rowerowe

Podstawowe dane

Powiat: bytowski
Gmina: Miastko
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Grunwaldzka 1
Miejscowość: 77-200 Miastko
Telefon: 59 857 20 81
Faks: 59 857 23 68
Strona WWW http://www.miastko.pl
Strona BIP http://www.bip.miastko.pl/
Adres e-mail organizacyjny@umig.miastko.pl
Wójt: Roman Ramion
Powierzchnia: 467 km²
Ludność: 11 068

Wykaz miejscowości w gminie:
Biała, Bobięcino, Dolsko, Dretynek, Dretyń, Gatka, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kowalewice, Kwisno, Lubkowo, Miastko, Miłocice, Okunino, Pasieka, Piaszczyna, Popowice, Przeradz, Przęsin, Role, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno, Trzcinno, Turowo, Tursko, Wałdowo, Węgorzynko, Wiatrołom, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Zadry

Mapa dojazdu