Numeryczny Model Terenu
 
Model terenu obszaru województwa, opracowany w skali 1:200 000, w układzie 1992. Format: zapis cyfrowy – rastrowy typu GRID
 
 
 

- Model cieniowy

 
Model cieniowy województwa pomorskiego, opracowany w skali 1:200 000, w układzie 1992. Format: zapis cyfrowy – rastrowy, w formie skalibrowanego rastra zarejestrowanego (przystosowanego do wyświetlania) w układzie odniesienia 1992 (format *.tif z referencjami typu geotiff, tfw lub tab),