Inne materiały

 

ROCZNE ZESTAWIENIA EWIDENCJI GRUNTÓW

Zestawienia roczne od roku 2000 do roku ubiegłego dostępne są w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel.
 
MATERIAŁY GEODEZYJNE
Dane o osnowach poziomych i wysokościowych I , II klasy , dostępne są w postaci analogowej.