Skorowidze

Skorowidze materiałów będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku można przejrzeć w trybie interaktywnym (wyszukiwanie, wybieranie arkuszy, powiększanie mapy) lub pobrać jako załączniki graficzne:

 

 

 

Skala mapy Układ odniesienia Skorowidz
BDOT10k Karto 1:10000 1992 Plik jpg
Mapa topograficzna 1965 Plik jpg
1 : 10 000
Mapa topograficzna 1992 Plik jpg
1 : 10 000
Mapa topograficzna 1965 Plik jpg
1 : 25 000
Mapa topograficzna 1942 Plik jpg
1 : 50 000
Mapa topograficzna 1965 Plik jpg
1 : 50 000
Mapa topograficzna 1992 Plik jpg
1 : 50 000
Mapa topograficzna UTM Plik jpg 
1 : 50 000
Mapa hydrograficzna 1992 i 1965 Plik jpg
1 : 50 000
Mapa sozologiczna 1992 Plik jpg
1 : 50 000
Mapa topograficzna GUGIK 80 Plik jpg
1 : 100 000
Zdjęcia lotnicze 1992 Plik jpg
Ortofotomapa 1992 Plik jpg
Mapy glebowo-rolnicze 1992 Plik jpg