Projekty
 

Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet

 

 

 

 

Zadanie PL0440 pn. „Informatyzacja państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez internet" współfinansowane było ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Objęło ono 16 powiatów i kosztowało ponad 7,6 mln zł, z tego ponad 5,560 mln zł wyłożyły: Norwegia, Islandia i Lichtenstein, 1,284 mln zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i budżetu marszałkowskiego. Najmniej, bo 784 tysiące dały zaangażowane w projekt miasta i powiaty (po 49 tys., za które otrzymały m.in.: skaner, serwer, łącze internetowe).

W ramach projektu zeskanowano ok. 20% zasobu, w tym ponad 11 tys. map i 1,2 mln dokumentów (najwięcej dla powiatów: kartuskiego i wejherowskiego, po ponad 185 tys.), każdy dokument opisano metadanymi. We współpracy z GUGiK opracowano także projekt standardu do gromadzenia, udostępniania i wymiany dokumentów PZGiK przez internet.
We wszystkich powiatach uruchomiono jednolity system informatyczny obejmujący m.in. zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych, zamawianie materiałów geodezyjnych w ośrodkach, wydawanie dokumentów z EGiB, przeglądanie i przeszukiwanie zasobu, a także komunikację z ośrodkiem.

Komitet Mechanizmów Finansowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaakceptował sprawozdanie finansowe z realizacji projektu informatyzacji pomorskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co oficjalnie skończyło przedsięwzięcie.

Pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych nr DWPR.4543-20-11/RD144918 z dnia 26 sierpnia 2011 roku