Pracownicy

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku
 
Lp.
Stanowisko
Osoba
Zadania
nr
pok.
telefon
faks
1
Geodeta Województwa Pomorskiego
 Jewsienia Tomasz
Realizowanie zadań Marszałka w zakresie geodezji i kartografii
4
58 326 86 01
58 326 86 03
2
starszy inspektor
 Marta Toczek
Informacje o zasobie analogowym, sprzedaż map papierowych i innych materiałów geodezyjno-kartograficznych, naliczanie opłat, licencje
11
58 326 86 07
58 326 86 03
3
główny specjalista
 Szymański Sławomir
Pracownia SIT, bazy danych SITWP informacje o zasobie cyfrowym, sprzedaż map cyfrowych, usługi GIS
8
58 326 86 06
58 326 86 03
4
główny specjalista
 Stachura Karol
 k.stachura@pomorskie.eu
Pracownia SIT, bazy danych SITWP, strona internetowa, bazy danych, programowanie, mapy interaktywne
9
58 326 83 49
58 326 86 03
5
główny specjalista
Hennig Damian
Pracownia SIT, bazy danych SITWP, informacje o zasobie cyfrowym, sprzedaż map cyfrowych, usługi GIS
8
58 326 86 06
58 326 86 03