Pracownicy

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku:
 
Lp
Stanowisko
Osoba
Zadania
nr
pok.
telefon
faks
1
Geodeta Województwa Pomorskiego
Jewsienia Tomasz
Realizowanie zadań Marszałka w zakresie geodezji i kartografii
4
58 326-86-01
58 326-86-03
2
inspektor
Marta Toczek
Informacje o zasobie analogowym, sprzedaż map papierowych i innych materiałów geodezyjno-kartograficznych, naliczanie opłat, licencje
11
58 326-86-07
58 326-86-03
3
główny specjalista
Szymański Sławomir
Pracownia SIT, bazy danych SITWP informacje o zasobie cyfrowym, sprzedaż map cyfrowych, usługi GIS
8
58 326-86-06
58 326-86-03
4
główny specjalista
 

        Stachura Karol

  k.stachura@pomorskie.eu

      
Pracownia SIT, bazy danych SITWP, strona internetowa, bazy danych, programowanie, mapy interaktywne
9
58 326-83-49
58 326-86-03
5
główny specjalista
Hennig Damian
Pracownia SIT, bazy danych SITWP, informacje o zasobie cyfrowym, sprzedaż map cyfrowych, usługi GIS
8
58 326-86-06
58 326-86-03