Cennik

Cennik opracowany na podstawie załącznika do Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730, 1309 z późn. zm.) oraz zaktualizowany na podstawie: Obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 948) zgodnie z art. 40j ust. 2  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zestawienie cen jednostkowych za udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: