Cennik

Cennik opracowany na podstawie załącznika do Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566 ze zm.) oraz zaktualizowany na podstawie Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 31 października 2018 r. (MP z 2018 r. poz. 1053) zgodnie z art. 40j ust. 2  Ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zestawienie cen jednostkowych za udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: