Cennik

Aktualny cennik danych zawarty jest w załączniku do ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy  - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897)

 

Zestawienie cen jednostkowych za udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

wersja doc

wersja pdf

 

Orientacyjne ceny można również wyliczyć za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie CODGiK:

Kalkulator opłat