Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku działa w strukturach Departamentu Majątku i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
tel. 58 32 68 607
fax. 58 32 68 603
e-mail: wodgik@pomorskie.eu
 
 
INFORMACJA:
Uwaga: od dnia 9 listopada 2017 roku  obowiązuje nowy formularz zamówienia wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1989) do pobrania w zakładce Zamówienia
 
 
 
UWAGA:
Korespondencja powinna być kierowana na adres kancelarii głównej urzędu:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek 7.45- 15.25

 

Interaktywne mapy województwa - centralny punkt dostępowy geoportal.gov.pl

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Interaktywny skorowidz dostępnych materiałów w WODGiK

(kliiknij w obrazek poniżej)

 

Województwo Pomorskie na mapach topograficznych,<br>ortofotomapach i danych wektorowych