Inne strony

Strona internetowa i mapa interaktywna poświęcona Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" -
 
Zaprezentowany materiał zawiera historię, życiorysy założycieli i dowódców, deklaracje ideowe, mapę interaktywną, dokumenty historyczne, a także opis 71 miejsc związanych z działalnością Gryfa, w tym miejsc pamięci narodowej i opisy bohaterskich walk oraz źródła pozyskania informacji i dokumentów.
 Informacja jest przedstawiona w postaci tekstowej, zdjęć i zeskanowanych dokumentów archiwalnych. Umieszczono również dwa krótkie filmy; fragment homilii Papieża Jana Pawła II z 11 czerwca 1987 r. oraz wystąpienie syna dowódcy Gryfa pana Alojzego Dambka.
Jest to przykład zastosowania Systemów Informacji Geograficznej do innego rodzaju opracowań. Ponieważ tego typu opracowanie wykraczało poza zadania Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prace te były prowadzone częściowo społecznie przez Pracownię SIT pod kierownictwem Geodety Województwa Pomorskiego.