Gmina usytuowana w środkowej części województwa pomorskiego.Gmina charakteryzuje się ona wysokim przyrostem liczby mieszkańców poszukujących tu ciszy, dobrej komunikacji i czystego środowiska. Gmina znajduje się na trasie linii kolejowej nr 202 Gdańsk-Słupsk-Stargard Szczeciński, ze stacją Luzino oraz w pobliżu drogi krajowej nr 6.

W sąsiedztwie wsi znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska z IX w. Podczas zaboru pruskiego wieś nosiła nazwę niemiecką Lusin.

Gmina jest położna na pograniczu dwóch wielkich jednostek morfologicznych: Pobrzeża Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą powierzchni. Południowo – środkowe części gminy posiadają charakter typowo pojezierny; występują tu zalesione wzgórza morenowe o charakterze moren czołowych, oraz nieduże enklawy i półenklawy leśne, na których położone są wiejskie jednostki osadnicze. W północno-zachodniej części gminy ( w pobliżu siedziby władz administracyjnych Luzina) wije się pradolina rzeki Redy - Łeby. Przez Luzino przepływa rzeka Bolszewka, której nazwa z 1680 roku brzmiała Luzińska Struga.

Ukształtowanie morfologiczne tej gminy obrazuje ciekawe zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części gminy (w miejscowości Milwino) – 201 m n.p.m. Najniższy punkt usadowiony jest w Zelewie i charakteryzuje się wysokością 35 m n.p.m.

Gmina znajduje się w strefie, tzw. ekologicznie uwarunkowanego rozwoju, związanej z licznymi obszarami chronionego krajobrazu gminy i jej najbliższego sąsiedztwa. Położona jest na pięknych wzgórzach morenowych, wśród rozległych lasów bogatych w jagody i grzyby, świetnie nadających się do wypoczynku, a zwłaszcza turystyki pieszej i rowerowej. Przez gminę przebiegają szlaki rowerowe. W gminie znajduje się Park Dendrologiczny przy Nadleśnictwie Strzebielino z siedzibą w Luzinie.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kamienice z XIX w. oraz domy o typowej konstrukcji szachulcowej,
  • kościół rzymsko-katolicki pw. św. Wawrzyńca w Luzinie,
  • barokowe kapliczki, neogotycki kościół, w którym obecnie mieści się Gminna Biblioteka Publiczna,
  • Kaszubska Izba Regionalna, grodzisko z IX w.,
  • Muzeum Kaszubskie.

Podstawowe dane

Powiat: wejherowski
Gmina: Luzino
Luzino - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Ofiar Sztuthoffu 11
Miejscowość: 84-242 Luzino
Telefon: 58 678 20 68
Faks: 58 678 23 25
Strona WWW http://www.luzino.pl
Strona BIP http://bip.luzino.pl
Adres e-mail sekretariat@luzino.pl
Wójt: Jarosław Wejer
Powierzchnia: 112 km²
Ludność: 11 174

Wykaz miejscowości w gminie:
Luzino, Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, Milwino, Robakowo, Sychowo, Tepcz, Wyszecino, Zelewo, Zielnowo.

Mapa dojazdu