Przepisy

Rogalik z wiśniami

Uwagi:

Wyjątkowy smak rogali wynika z połączenia delikatnego ciasta drożdżowego, dobrze napowietrzonego, aromatycznych, lekko kwaśnych wiśni stanowiących nadzienie oraz lukru. Średnio kwaśny, szklisty lukier wykonuje się według autorskiej tradycyjnej receptury, która decyduje o tym, że jest on kruchy i łamliwy. Tajemnica smaku tkwi w doborze składników i ich proporcjach. Historia rogalików z wiśniami sięga lat 1956-1989, kiedy to można było je kupić w piekarni-cukierni w Chojnicach. Rogaliki z wiśniami w lukrze, choć nie były najtańszym ciastem, cieszyły się dużą popularnością wśród klientów piekarni. Przepis ten trafił z piekarni w Chojnicach do restauracji Canpol w Sieroczynie. W dalszym ciągu ciasto to cieszy się popytem przewyższającym jego podaż. Wielu klientów, głównie turystów krajowych i zagranicznych, wraca do restauracji, by spożyć rogaliki z wiśniami. Receptura tego wypieku zachowała się w starym zeszycie z przepisami pochodzącym z 1980 roku. Rogale wypiekane są w tradycyjnym piecu, co podkreśla ich specyficzny smak. Fakt, że piec ten jest co jakiś czas przepalany dachówkami, ma wpływ na efekty wypieków. Wypiekane w piecu gastronomicznym nie smakują tak samo. Czas pieczenia jest bardzo istotny, nie można go skrócić ani wydłużyć. Kiedy wykonano próbę wypieku rogali w piecu gastronomicznym, aby sprawdzić, czy istnieją szanse zwiększenia wydajności produkcji, okazało się, że efekt zmiany sposobu wypieku wpłynął niekorzystnie na walory smakowe produktu. Również zastosowanie nowoczesnej maszyny do ugniatania (wyrabiania) ciasta znacznie pogorszyło smak rogali. W związku z powyższym zachowano w 100 procentach tradycyjną procedurę wyrobu ręcznego i wypieku ciasta.

Na liście produktów tradycyjnych województwa pomorskiego od 4 maja 2007 r.


Trudność: Prosty


Lista produktów tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  we  współpracy z marszałkami województw.

Producenci żywności z naszego regionu zarejestrowali już 178 produktów, dzięki temu województwo pomorskie znajduje się w ścisłej czołówce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych produktów na liście, tym samym zajmując czwarte miejsce na ogólnopolskiej liście. Na pierwszym jest podkarpackie – 222 produktów, na drugim – małopolskie ze 203 rejestracjami, na trzecim lubelskie – 185. Stawkę zamyka warmińsko-mazurskie – 31 produktów na liście.

 

Czym  jest Lista Produktów Tradycyjnych?

Jest to krajowa lista, na którą wpisano już blisko 1800 produktów z całej Polski. Istnieje od dziesięciu lat i ma na celu zidentyfikowanie tradycyjnej, polskiej żywności, a co za tym idzie, celowe zwiększenie zainteresowania tą żywnością wśród konsumentów. Spis ten ma służyć jako przewodnik po regionalnej kuchni polskiej i jako źródło informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich specjałów.

Wpis na Listę nie przyznaje żadnej ochrony produktom, ale jedynie informuje o spełnieniu przez produkt wymogów ustawowych. Z wpisem produktu na Listę nie wiąże się także dodatkowa kontrola ani nie przyznaje on wytwórcom żadnych dodatkowych praw. Wnioskodawca, po zarejestrowaniu produktu, otrzymuje  pisemną informację potwierdzającą wpis produktu na Listę,  nie jest to jednak certyfikat. Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami.

 

Jakie są korzyści z wpisu na Listę?

 • urzędowe potwierdzenie stosowanej nazwy, metod produkcji oraz receptury,
 • wzrost popytu na produkty tradycyjne i zaufania klientów do producenta,
 • poszerzenie rynku zbytu,
 • promocja produktu, a przez to regionu, z którego pochodzi,
 • przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktów na szczeblu unijnym,
 • możliwość stosowania przy produkcji łagodniejszych procedur weterynaryjnych i sanitarnych.

 

Jakie produkty można wpisać?

Produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe:

 • których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat (okres ten odnosi się do produktu, a nie do konkretnego producenta),
 • będące elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
 • będące elementem tożsamości społeczności lokalnej,
 • klasyfikujące się w 10 kategoriach: 
 1.  Sery i inne produkty mleczne
 2.  Mięso świeże oraz produkty mięsne
 3.  Przetwory rybołówstwa, w tym ryby
 4.  Warzywa i owoce (przetworzone i nie)
 5.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 6.  Oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
 7.  Miody
 8.  Gotowe dania i potrawy
 9.  Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 10.  Inne produkty, np. grzyby

 

Kto może dokonać wpisu na Listę ?

Każda osoba, zarówno fizyczna (niekoniecznie prowadząca działalność gospodarczą), jak i prawna oraz jednostki organizacyjne (nieposiadające osobowości prawnej). Wystarczy, że są wytwórcami danego produktu, np. produkują na własny użytek, nie przeznaczając do sprzedaży lub nie zajmują się systematycznym wyrobem w ogóle, a posiadają umiejętności i wiedzę pozwalające na wytworzenie, lub też firmy produkujące i sprzedające oraz gospody czy restauracje.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski (do pobrania poniżej) należy przesyłać pod adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

Więcej informacji:

Pełny wykaz produktów ze wszystkich województw znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do pobrania:

 
 
 

Zarejestrowane produkty tradycyjne województwa pomorskiego: