Przepisy

Fot. Gazeta Wyborcza

Polewka grzybowa po kaszubsku

Uwagi:
Jak podaje M. Woźniczko (2006), Kuchnia kaszubsko-pomorska, tak jak krajobraz, jest wyrazista i różnorodna. (…) Ze względu na piaszczyste, pełne kamieni gleby, uprawa wielu roślin jest na tych terenach niemożliwa. Dlatego też pierwsze miejsce wśród płodów rolnych zajmują ziemniaki (…). Oprócz surowców pochodzących z gospodarstwa, Kaszubi wykorzystują w kuchni wiele gatunków grzybów, m.in. borowiki, kurki i rydze.
Również Błaszkowski podaje, iż od dawien dawna Kaszubi uzupełniali gospodarkę rolną zbieractwem, łowiectwem i pasterstwem. Bogate tereny leśne dostarczały wiele rozmaitych owoców leśnych, które suszono w wielkich piecach i skrzętnie gromadzono na okres zimowy. (…) Zasadniczymi potrawami postnymi były zupy (…) grzybowe. Przyrządzano je z kluskami, z dodatkiem mleka lub śmietany.
Według Babicz-Zielińskiej (2006), różnorodność zasobów naturalnych wpłynęła na zróżnicowanie zwyczajów żywieniowych w poszczególnych regionach Kaszub. (…) Na obszarach o dużym zalesieniu i dobrych glebach (przeważa) rolnictwo, myśliwstwo i zbieractwo runa leśnego (…) W gromadzonych na zimę zapasach dużą część stanowiły produkty leśne. Zbierano i suszono grzyby, buczynę, jarzębinę, owoce leśne (czarne jagody, borówki, jeżyny).
H. Lewandowski (2006) podaje, iż ważnym składnikiem pożywienia, zwłaszcza ludności biedniejszej, były rośliny i owoce dziko rosnące, spośród których do celów konsumpcyjnych zbierano liście lebiody i komosy, pokrzywkę żagiewkę, szczaw, a w okolicach leśnych także jagody, poziomki, maliny, orzechy laskowe i różne gatunki grzybów. Poza uzupełnieniem pożywienia urozmaicały one również codzienne posiłki. Szczególnego znaczenia płody natury nabierały w okresie tzw. przednówków (tj. przed nowymi zbiorami, kiedy już skończyły się zapasy ubiegłoroczne) oraz w latach nieurodzaju, będąc niekiedy jedynymi dostępnymi pokarmami nie tylko biednych, ale i bogatszych gospodarzy. Owoce leśne i grzyby były również obiektem handlu
Na liście produktów tradycyjnych  województwa pomorskiego od 26 stycznia 2007 r.
 


Trudność: Prosty


Lista produktów tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  we  współpracy z marszałkami województw.

Producenci żywności z naszego regionu zarejestrowali już 178 produktów, dzięki temu województwo pomorskie znajduje się w ścisłej czołówce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych produktów na liście, tym samym zajmując czwarte miejsce na ogólnopolskiej liście. Na pierwszym jest podkarpackie – 222 produktów, na drugim – małopolskie ze 203 rejestracjami, na trzecim lubelskie – 185. Stawkę zamyka warmińsko-mazurskie – 31 produktów na liście.

 

Czym  jest Lista Produktów Tradycyjnych?

Jest to krajowa lista, na którą wpisano już blisko 1800 produktów z całej Polski. Istnieje od dziesięciu lat i ma na celu zidentyfikowanie tradycyjnej, polskiej żywności, a co za tym idzie, celowe zwiększenie zainteresowania tą żywnością wśród konsumentów. Spis ten ma służyć jako przewodnik po regionalnej kuchni polskiej i jako źródło informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich specjałów.

Wpis na Listę nie przyznaje żadnej ochrony produktom, ale jedynie informuje o spełnieniu przez produkt wymogów ustawowych. Z wpisem produktu na Listę nie wiąże się także dodatkowa kontrola ani nie przyznaje on wytwórcom żadnych dodatkowych praw. Wnioskodawca, po zarejestrowaniu produktu, otrzymuje  pisemną informację potwierdzającą wpis produktu na Listę,  nie jest to jednak certyfikat. Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami.

 

Jakie są korzyści z wpisu na Listę?

 • urzędowe potwierdzenie stosowanej nazwy, metod produkcji oraz receptury,
 • wzrost popytu na produkty tradycyjne i zaufania klientów do producenta,
 • poszerzenie rynku zbytu,
 • promocja produktu, a przez to regionu, z którego pochodzi,
 • przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktów na szczeblu unijnym,
 • możliwość stosowania przy produkcji łagodniejszych procedur weterynaryjnych i sanitarnych.

 

Jakie produkty można wpisać?

Produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe:

 • których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat (okres ten odnosi się do produktu, a nie do konkretnego producenta),
 • będące elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
 • będące elementem tożsamości społeczności lokalnej,
 • klasyfikujące się w 10 kategoriach: 
 1.  Sery i inne produkty mleczne
 2.  Mięso świeże oraz produkty mięsne
 3.  Przetwory rybołówstwa, w tym ryby
 4.  Warzywa i owoce (przetworzone i nie)
 5.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 6.  Oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
 7.  Miody
 8.  Gotowe dania i potrawy
 9.  Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 10.  Inne produkty, np. grzyby

 

Kto może dokonać wpisu na Listę ?

Każda osoba, zarówno fizyczna (niekoniecznie prowadząca działalność gospodarczą), jak i prawna oraz jednostki organizacyjne (nieposiadające osobowości prawnej). Wystarczy, że są wytwórcami danego produktu, np. produkują na własny użytek, nie przeznaczając do sprzedaży lub nie zajmują się systematycznym wyrobem w ogóle, a posiadają umiejętności i wiedzę pozwalające na wytworzenie, lub też firmy produkujące i sprzedające oraz gospody czy restauracje.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski (do pobrania poniżej) należy przesyłać pod adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

Więcej informacji:

Pełny wykaz produktów ze wszystkich województw znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do pobrania:

 
 
 

Zarejestrowane produkty tradycyjne województwa pomorskiego: