Przepisy

Ocet z powiślańskiej śliwki

Składniki:
 • powiślańska śliwka
 • ocet
 • goździki
 • imbir
Uwagi:

Powiśle to region, na którym rozwój sadownictwa nastąpił w XIX wieku. Przed wojną w Kwidzynie funkcjonował zakład przetwórstwa owoców i warzyw, który po wojnie w 1946 roku ponownie wznowił swoją działalność. W latach 50-tych na terenach wokół Kwidzyna powstawały sady owocowe, w których zasadzono m.in. 150 hektarów śliwek węgierek, 200 hektarów jabłoni, porzeczki czarnej i czerwonej. Pod koniec lat 70-tych sadownicy przekazywali ziemię uprawną na rzecz Skarbu Państwa, w związku z czym pozostała niewielka część sadów, która do dnia dzisiejszego jest pielęgnowana. Mieszkańcy okolic Kwidzyna od wielu lat wykorzystują owoce śliwki węgierki do przygotowywania przetworów owocowych, m.in. śliwek w occie i octu śliwkowego. Receptura na przygotowanie śliwek w occie i wykorzystanie z nich octu pochodzi z rodzinnych przekazów i rozpowszechniona została wśród mieszkańców między innymi dzięki działaniom Koła Gospodyń Wiejskich. W przygotowaniach octu z powiślańskiej śliwki dawniej uczestniczyła cała rodzina: „(…) zrywała owoce, matka płukała je i sporządzała zalewę zrobioną z octu, cukru, cynamonu, goździków, gorczycy oraz cukru waniliowego. Udział w przygotowaniach miał również ojciec – przesypywał owoce do garnka kamiennego i pomagał w późniejszym 3-krotnym zlewaniu octu oraz ponownym zalaniu śliwek" (Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami Kwidzyna). Charakterystyczną cechą octu z powiślańskiej śliwki jest to, że jest on 4-krotnie poddawany gotowaniu. Dzięki temu potrawa, do której jest dodawany np. barszcz nie musi być przegotowywana. Śliwki w occie podawane są zazwyczaj jako dodatek do pieczonego mięsa, natomiast „ocet śliwkowy dodawano przede wszystkim do barszczu, barszczu ukraińskiego i czerniny – zamiast zwykłego octu. Moczyło się w nim też śledzie – dzięki dodatkowi korzennych przypraw nabierały charakterystycznego aromatu. Latem, szczególnie podczas upałów ocet był bazą do przygotowania orzeźwiającego napoju, odpowiednika dzisiejszej oranżady" (Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami Kwidzyna).Trudność: Prosty


Lista produktów tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych została utworzona na mocy ustawy z 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2005 r. nr 10, poz. 68, z późn. zm.). Listę prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  we  współpracy z marszałkami województw.

Producenci żywności z naszego regionu zarejestrowali już 178 produktów, dzięki temu województwo pomorskie znajduje się w ścisłej czołówce w kraju pod względem liczby zarejestrowanych produktów na liście, tym samym zajmując czwarte miejsce na ogólnopolskiej liście. Na pierwszym jest podkarpackie – 222 produktów, na drugim – małopolskie ze 203 rejestracjami, na trzecim lubelskie – 185. Stawkę zamyka warmińsko-mazurskie – 31 produktów na liście.

 

Czym  jest Lista Produktów Tradycyjnych?

Jest to krajowa lista, na którą wpisano już blisko 1800 produktów z całej Polski. Istnieje od dziesięciu lat i ma na celu zidentyfikowanie tradycyjnej, polskiej żywności, a co za tym idzie, celowe zwiększenie zainteresowania tą żywnością wśród konsumentów. Spis ten ma służyć jako przewodnik po regionalnej kuchni polskiej i jako źródło informacji na temat tradycji, sposobów wytwarzania oraz wyjątkowych cech najstarszych polskich specjałów.

Wpis na Listę nie przyznaje żadnej ochrony produktom, ale jedynie informuje o spełnieniu przez produkt wymogów ustawowych. Z wpisem produktu na Listę nie wiąże się także dodatkowa kontrola ani nie przyznaje on wytwórcom żadnych dodatkowych praw. Wnioskodawca, po zarejestrowaniu produktu, otrzymuje  pisemną informację potwierdzającą wpis produktu na Listę,  nie jest to jednak certyfikat. Lista Produktów Tradycyjnych została stworzona w celu identyfikacji i promocji produktów wytworzonych tradycyjnymi metodami.

 

Jakie są korzyści z wpisu na Listę?

 • urzędowe potwierdzenie stosowanej nazwy, metod produkcji oraz receptury,
 • wzrost popytu na produkty tradycyjne i zaufania klientów do producenta,
 • poszerzenie rynku zbytu,
 • promocja produktu, a przez to regionu, z którego pochodzi,
 • przygotowanie producentów do rejestracji nazw produktów na szczeblu unijnym,
 • możliwość stosowania przy produkcji łagodniejszych procedur weterynaryjnych i sanitarnych.

 

Jakie produkty można wpisać?

Produkty rolne, środki spożywcze i napoje spirytusowe:

 • których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat (okres ten odnosi się do produktu, a nie do konkretnego producenta),
 • będące elementem dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane,
 • będące elementem tożsamości społeczności lokalnej,
 • klasyfikujące się w 10 kategoriach: 
 1.  Sery i inne produkty mleczne
 2.  Mięso świeże oraz produkty mięsne
 3.  Przetwory rybołówstwa, w tym ryby
 4.  Warzywa i owoce (przetworzone i nie)
 5.  Wyroby piekarnicze i cukiernicze
 6.  Oleje i tłuszcze (masło, margaryna olej itp.)
 7.  Miody
 8.  Gotowe dania i potrawy
 9.  Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 10.  Inne produkty, np. grzyby

 

Kto może dokonać wpisu na Listę ?

Każda osoba, zarówno fizyczna (niekoniecznie prowadząca działalność gospodarczą), jak i prawna oraz jednostki organizacyjne (nieposiadające osobowości prawnej). Wystarczy, że są wytwórcami danego produktu, np. produkują na własny użytek, nie przeznaczając do sprzedaży lub nie zajmują się systematycznym wyrobem w ogóle, a posiadają umiejętności i wiedzę pozwalające na wytworzenie, lub też firmy produkujące i sprzedające oraz gospody czy restauracje.

 

Prawidłowo wypełnione wnioski (do pobrania poniżej) należy przesyłać pod adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk

Więcej informacji:

Pełny wykaz produktów ze wszystkich województw znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Do pobrania:

 
 
 

Zarejestrowane produkty tradycyjne województwa pomorskiego: