Gmina znajduje się około 35 km na południowy zachód od Wejherowa i około 18 km na południowy wschód od Lęborka. Jej południowa granica wcina się w północno-zachodnią część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Posiada kilka pięknych jezior w nietypowej rynnie polodowcowej, zaś Jeziora Potęgowskie stanowią główny zbiornik wodny tego obszaru. Pozostałe jeziora t:o Morzyc, Miłoszewskie, Strzepcz, Lewinko i liczne jeziora występujące w Niepoczołowicach.

Obfitość i rozmaitość ryb w niezanieczyszczonych wodach tych jezior zadowoli niejednego wędkarza czy turystę. Amatorzy pstrąga również na naszym terenie znajdą miejsce dla siebie, gdyż przez środek gminy przepływa rzeka Łeba. Rzeźba terenu jak i budowa geologiczna obrzeża jezior, czy rzeki Łeby stanowią o niezwykle malowniczym, a także urokliwym dziele natury. Bogate w zwierzynę i runo leśne rozciągające się przestrzenie lasów z widokowym wzniesieniem szczelina Lechicka, także stanowią o ekologicznej enklawie, której urozmaicony relief, woda, czyste powietrze i sama przyroda zapraszają tu na wypoczynek stacjonarny lub turystyczno-krajoznawczy, do którego zachęcają ciekawe trasy spacerów lub rowerowych wypadów. Kolejny punkt widokowy położony jest w Miłoszewie, z którego rozciąga się panorama na dolinę rzeki Łeba i Jezioro Miłoszewskie. Dobrze rozwinięta sieć dróg o niskim obciążeniu ruchem samochodowym, stwarza dogodne warunki do turystyki rowerowej. Ponadto akweny czystych wód, jezior i rzeki Łeby z uroczym widokiem Zielonego Dworu w pradolinie jej koryta zachęcają do wędkarskiego sportu oraz urządzania spływów kajakowych dających wiele atrakcyjnych przeżyć. Gmina Linia jest jedną z najbardziej malowniczych gmin na Kaszubach o dużych walorach turystycznych i możliwościach rozwoju agroturystyki. Z historycznych przekazów dziejów ziemi lińskiej i przeprowadzonych badań przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w latach pięćdziesiątych wynika, że tereny te były zasiedlone już w okresie 1200-125 p.n.e. Potwierdzają to zbadane stanowiska kilku cmentarzysk kultury łużyckiej i wschodniopomorskiej.

Podstawową formą gospodarki gminy jest rolnictwo indywidualne. 90% mieszkańców gminy posiada wodę z wodociągów gminnych. Zakończono prace nad budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek. W Tłuczewie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Skanalizowana jest Linia, Tłuczewo, Strzepcz i Niepoczołowice. W gminie również wartościowe jest archeologiczne dziedzictwo kulturowe. Dogodne warunki środowiska przyrodniczego panują na tym terenie już w czasach prehistorycznych sprzyjały rozwojowi osadnictwa w czasach pradziejowych i okresie wczesnego średniowiecza. Pierwsze ślady działalności człowieka na terenie gminy datowane są na epokę kamienia (III tys. p.n.e.). Teren gminy jest też uznawany jako obszar występowania szczególnie bogato wyposażonych grobów skrzynkowych z popielnicami twarzowymi. Większość stanowisk archeologicznych to tez. obiekty płaskie, jak: osady i cmentarzyska, do nielicznych należą obiekty o własnej formie krajobrazowej, jak kurhany lub piece ( np. do wytopu szkła). Istnieje jedno cmentarzysko kurhanowe, dla którego planuje się utworzenie rezerwatu archeologicznego. Znajduje się ono w lesie przy drodze za wioską w miejscowości Lewino. Ciekawostką jest, iż wszystkie prostokątne kurhany zostały usytuowane bokami względem strony świata.Stanowiska archeologiczne położone na terenie gminy należą do płaskich obiektów archeologicznych, których teren może być przeznaczony pod zagospodarowanie (parcelacja, zabudowa, pobór kruszywa) po wykonaniu inwentaryzacji i prac archeologicznych, które dokumentować będą zalegające pod powierzchnią obiekty i zabezpieczą warstwy zabytkowe. Z historycznych przekazów dziejów ziemi lińskiej i przeprowadzonych badań przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w latach pięćdziesiątych wynika, że tereny te były zasiedlone już w okresie 1200-125 p.n.e.Potwierdzają to zbadane stanowiska kilku cmentarzysk kultury łużyckiej i wschodnio-pomorskiej.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • XIX-wieczny dwór oraz zabytkowy młyn w Smażynie,
  • budynek szkoły na Głodnicy z 1901 r.,
  • młyn w Tłuczewie z początku XX w.,
  • fundamenty dawnego budynku polskiej straży granicznej, spalonego na początku września 1939 r., znajdującego się przy ulicy z Tłuczewa do Osieka,
  • wieża ciśnień z początku XX w. przy byłym dworcu kolejowym Linia-Zakrzewo.

Podstawowe dane

Powiat: wejherowski
Gmina: Linia
Linia - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Turystyczna 15
Miejscowość: 84-223 Linia
Telefon: 58 676 85 82
Faks: 58 676 85 85
Strona WWW http://gminalinia.com.pl
Strona BIP http://bip.gminalinia.com.pl
Adres e-mail rada@ug-linia.pl
Wójt: Łukasz Jan Jabłoński
Powierzchnia: 120 km²
Ludność: 6050

Wykaz miejscowości w gminie:
Kętrzyno, Kobylasz, Lewino, Linia, Miłoszewo, Niepoczołowice, Osiek, Pobłocie, Potęgowo, Smażyno, Strzepcz, Tłuczewo, Zakrzewo.

Mapa dojazdu