System edukacji od lat przechodzi wiele transformacji i przemian, mających na celu uatrakcyjnienie zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież. W obecnych czasach nauka, poszerzanie horyzontów i rozwój zainteresowań, nie ograniczają się już tylko i wyłącznie do szkolnych klas, ale coraz częściej przybierają nietypowe formy.
 
 
Najlepszym tego przykładem są tzw. lekcje muzealne, czyli zajęcia prowadzone bezpośrednio w muzeach, galeriach i centrach kultury. Poprzez aktywne uczestnictwo w nich uczniowie mają okazję odwiedzić niezwykle ciekawe miejsca, lepiej zapamiętują zdobytą wiedzę oraz uczą się praktycznego jej zastosowania.
 
Oto oferta lekcji muzealnych, pokazów oraz warsztatów, prowadzonych przez muzea, galerie, centra kultury i inne placówki edukacyjne z terenu województwa pomorskiego:
 
Lekcje w muzeum
 
GDAŃSK
 
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Dawnej
Gdańsk, ul. Toruńska 1
tel. 58 301 70 61
 
Lekcje muzealne w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku obejmują swym zakresem tematycznym sztukę dawnego Gdańska, twórczość polskich artystów na przestrzeni wieków, a także zarys historii sztuki europejskiej. Zajęcia mają formę zajęć zespołowych, poszerzających wiedzę na temat sztuk plastycznych, rozwijających kreatywne myślenie, a także uczących współdziałania w zespole, skierowanych do wszystkich grup wiekowych.

Oddział Sztuki Nowoczesnej
Gdańsk, ul. Cystersów 18
Tel. 58 552 12 71
 
Działania edukacyjne w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku są prowadzone w taki sposób, by przybliżać młodemu odbiorcy zagadnienia związane ze sztuką, a także by podkreślić historyczne walory miejsca  Pałacu Opatów oraz Parku Oliwskiego. Zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych mają charakter lekcji muzealnych, prelekcji i wykładów oraz warsztatów i zajęć plastycznych.

Oddział Etnografii
Gdańsk, ul. Cystersów 19
tel. 58 552 41 39
 
Oddział Etnografii w swojej bogatej ofercie warsztatów, prezentacji i prelekcji, specjalne miejsce przeznaczył na edukację dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługują tutaj prezentacje multimedialne dotyczące wszelkich aspektów życia codziennego na Kaszubach połączone z pokazami filmów.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Nowy Barkoczyn
tel. 58 687 71 83
 
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie mieści się w barokowym dworku z początku XVIII wieku, w którym urodził się Józef Wybicki – twórca „Mazurka Dąbrowskiego". Muzeum prezentuje dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich – obok życia i działalności publicznej Józefa Wybickiego, pokazuje okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego" oraz wnętrza dworu szlacheckiego XVIII. Druga wystawa prezentuje rolę „Mazurka Dąbrowskiego" w utrzymaniu świadomości narodowej Polaków. Oprócz komentarza do wystaw stałych i czasowych w Muzeum przeprowadzane są lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych („Śladami Mazurka Dąbrowskiego", „Patron mojej szkoły – Józef Wybicki"), szkół gimnazjalnych i średnich („Rola Mazurka Dąbrowskiego w odzyskaniu niepodległości Polski", „Życie i działalność polityczna Jozefa Wybickiego", „Polskie symbole narodowe").

Gdańska Galeria Fotografii
Gdańsk, ul. Grobla I 3/5
tel. 58 301 71 47
 
Gdańska Galeria Fotografii swoją ofertę skierowaną dla młodzieży podzieliła na cztery segmenty, na które składają się:
  • Lekcje towarzyszące wystawom czasowym – dla grup wczesnoszkolnych i uczniów szkół podstawych (komentarz i warsztaty plastyczne – 45/60 minut), oraz dla gimnazjalistów i uczniów szkoły średnie (wykład i konwersatorium – 60 minut)
  • Lekcje w ofercie stałej, czyli multimedialna prezentacja „Historia fotografii" (ok. 60 minut)
  • Przeglądy portfolio, czyli spotkania z fotografami, korekta i wskazówki dla fotografujących
  • Programy wolontariatu Gdańskiej Galerii Fotografii, dające starszej młodzieży możliwość współpracy przy realizacji projektów (obejmującej wyszukiwanie i identyfikowanie archiwów domowych, zbieranie relacji i wywiadów) oraz projektowania i realizacji wystaw z zakresu sztuki współczesnej

Zobacz ofertę


Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
Gdańsk, ul. Długa 46/47
tel. 58 767 91 00
 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zaprasza przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych na spotkania muzealne organizowane we wszystkich jednostkach MHMG – Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Domu Uphagena, Muzeum Bursztynu oraz Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Na wszystkie szkolne grupy wiekowe czeka tutaj niezliczona ilość edukacyjnych atrakcji obejmujących swym zasięgiem niemal wszystkie aspekty życia dawnego Miasta Gdańska.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Gdańsk, ul. Mariacka 25/26
tel. 58 322 21 00
 
W głównej siedzibie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, przy ulicy Mariackiej, odbywają się zajęcia przeznaczone zarówno dla najmłodszych (przedszkole, młodsze klasy szkół podstawowych), jak i dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół średnich. Tematyka lekcji muzealnych skupia się na archeologicznych aspektach prac badawczych prowadzonych na terenie miasta.

Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Branek"
Gdańsk, ul. Chmielna 53
tel. 58 320 31 88  
 
„Błękitny Baranek" – zajmujący całą powierzchnię zabytkowego spichlerza – to prawdziwy wehikuł czasu, którego głównym celem jest przekazywanie wiedzy historycznej w sposób nowatorski, fascynujący (zarówno dla małych, jak i dużych), a także zaszczepienie archeologicznej pasji u wszystkich zwiedzających. Jego głównym atutem jest ogromna kolekcja eksponatów, pochodzących z różnych epok oraz multimedialne prezentacje i ekspozycje, wykorzystujące najnowsze technologie. Lekcje muzealne w Centrum podzielone są na następujące bloki wiekowe:
  • Przedszkolaki – „Dzień z życia archeologa", „Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?'
  • Szkoły podstawowe – klasy I-III: „Dzień z życia archeologa", „ Skarby z ziemi", „Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?"; klasy IV-VI: „Archeolog czy antropolog – kto to taki", „Tajemniczy obiekt", „Gdańsk czasów Hanzy"
  • Szkoły podstawowe – klasy IV-VI i szkoły ponadpodstawowe – „Fascynująca podróż po średniowiecznym Gdańsku"

Skansen Archeologiczny „Grodzisko"
Sopot, ul. Haffnera 63
tel. 58 322 21 12
 
Najstarszy zabytek Sopotu, położony w malowniczej scenerii bujnej zieleni i szumiących strumyków, otoczony opieką konserwatorską, funkcjonuje dzisiaj jako Skansen Archeologiczny – Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Prezentowane są tutaj odtworzone zabudowania dawnego grodu: chaty, bramy, palisady. Jedną z głównych atrakcji Grodziska, są lekcje „żywej" historii, podczas których uczniowie między innymi pobierają nauki u średniowiecznych rzemieślników, oglądają walki na miecze i topory, strzelają z łuków, uczą się celtyckich tańców, a także mają okazję wysłuchać ciekawych prelekcji połączonych z historycznymi prezentacjami.

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Gdańsk, ul. Ołowianki 9-13
tel. 58 301 86 11
 
Tej placówki nie może zabraknąć na mapie edukacyjnych wędrówek pomorskich uczniów. Gdańskie Muzeum Morskie swoją edukacyjną ofertę ułożyło tak, aby nie ograniczała się ona jedynie do sztywnych ram szkolnego programu nauczania. Zajęcia łączą wiedzę i umiejętności z zakresu historii, geografii, biologii, techniki, oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Lekcje muzealne oraz warsztaty odbywają się we wszystkich oddziałach instytucji (siedziba główna, s.s. „Sołdek", Żuraw, „Dar Pomorza", Muzeum Rybołówstwa w Helu, Muzeum Wisły w Tczewie, Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, latarnie morskie – Stilo, Rozewie, Hel, Krynica Morska).

Muzeum Techniki
Zabytkowa Kuźnia Wodna w Oliwie
ul. Bytowska 1a
tel. kom. 601 842 292
 
Zabytkowa Kuźnia Wodna w Oliwie – będąca oddziałem warszawskiego Muzeum Techniki– to jeden z najstarszych obiektów tego typu w Polsce. Pierwsze wzmianki o kuźni nad Potokiem Oliwskim pochodzą z roku 1597. W ciągu 400 lat istnienia stała się ona prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat rozwoju techniki na Pomorzu. Podczas edukacyjnych wizyt, uczniowie między innymi poznają genezę cywilizacji technicznej świata, usłyszą opowieść o początkach motoryzacji, a także zobaczą na własne oczy jak działa „serce" kuźni.

GDYNIA
 
Muzeum Miasta Gdyni
Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1
tel. 58 622 09 10
 
Lekcje muzealne pomyślane są jako uzupełnienie programów edukacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku uczestników, istnieje możliwość opracowania tematów zaproponowanych przez nauczyciela. Zajęcia prowadzone są w łatwej, zapadającej w pamięć formie, z uwzględnieniem nowoczesnej metodyki, w tym gier dydaktycznych i innych form nauczania interaktywnego, jak warsztaty, quizy, konkursy z wykorzystaniem również materiałów archiwalnych, muzealnych, filmów oświatowych i archiwalnych obrazujących przekazywane treści.

Akwarium Gdyńskie Morskiego Instytutu Rybackiego
Gdynia, Aleja Jana Pawła II 1
tel. 58 732 66 24
 
Tradycje edukacyjne w Akwarium Gdyńskim mają już ponad trzynaście lat, kiedy to powołany został do życia program Edukacja Morska. Zajęć kierowane są do dzieci, młodzieży, studentów i wszelkich grup zorganizowanych. Lekcje w Akwarium Gdyńskim są więc dostosowywane do wieku uczestników i przez to mają różnorodny charakter. Składają się na nie prezentacje multimedialne, zajęcia pokazowe, warsztatowe i laboratoryjne, rejsy kutrem hydrograficznym, edukacja przez zabawę oraz projekcje filmowe. Program zajęć przybliża specyfikę środowiska morskiego – jego bogactwo i zagrożenia oraz wszystko to, co fascynuje i z morzem jest związane – życie na rafie koralowej i tajemniczy świat głębin w Sali Kinowej, rekiny i ptaki polskiego wybrzeża w Multimedialnej Sali Ekologii Morza, analizę chemiczną wód w Eksperymentalnej Pracowni Wody.

SOPOT
 
Muzeum Sopotu
Sopot, ul. Poniatowskiego 8
tel. 58 551 71 98
 
Sopockie muzeum kieruje swoją ofertę edukacyjną do dzieci i młodzieży szkolnej. W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy poznają historię nadmorskiego kurortu. Plan lekcji muzealnych obejmuje między innymi tematy – Jan Jerzy Haffner, Historia sopockich domów kuracyjnych, Łazienki sopockie, Zakład Balneologiczny, Moda na plaży, Sopot i jego miejsca i ich historia.

SŁUPSK
 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
tel. 59 842 40 81
oraz
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Smołdzino, Kluki 27
59 846 30 20
oraz
Muzealna Zagroda Albrechta
Swołowo 8
tel. 59 832 48 97
 
Słupska instytucja jest muzeum wielodziałowym – obejmującym obiekty związane z historią Pomorza i panującej tu niegdyś dynastii Grafitów, a także kulturą materialną rdzennej i napływowej ludności regionu. Ponadto w zbiorach placówki znajduje się największa na świecie kolekcja związana z wybitnym polskim artystą Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym. Zakres tematyczny przeprowadzanych w muzeum lekcji: historia i tradycje Pomorza; Stanisław Ignacy Witkiewicz – sylwetka artysty i jego dzieła; Sztuka – architektura i malarstwo w Polsce i na świecie; Etnologia – kultura dawnej ludności Pomorza Środkowego; Muzealnictwo; sceny z życia dawnych mieszkańców Pomorza (Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Zagroda Albrechta)

BYTÓW
 
Muzeum Zachodniokaszubskie
Bytów, ul. Zamkowa 2
tel. 59 822 26 23
 
Muzeum w Bytowie, zlokalizowane w dawnej bytowskiej siedzibie zakonu krzyżackiego, podzielone jest na dwa działy – etnograficzny i artystyczno-historyczny. Pośród bogatych zbiorów znajduje się tu ogromna kolekcja zabytków kultury materialnej Kaszubów Bytowskich oraz liczne przykłady współczesnej sztuki ludowej. Na szczególną uwagę zasługuje również oddział bytowskiego muzeum – Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – zawierający zrekonstruowaną salę lekcyjną z początku XX wieku.

CHMIELNO
 
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów
Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 65
tel. 58 684 22 89
 
Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie, to jedno z niewielu miejsc, w których odwiedzający mogą nie tylko podziwiać wspaniałe dzieła sztuki, ale także samodzielnie je wykonać! Poza prezentacją obejmującą wyroby ostatnich trzech pokoleń twórców, uczniowie biorą też udział w warsztatach organizowanych w muzealnej pracowni, w której odbywają się pokazy i objaśnienie wyrobu naczyń ceramicznych.

CHOJNICE
 
Muzeum Historyczno-Etnograficzne
Chojnice, ul. Podmurna 3
tel. 52 397 23 19
 
Muzealne zajęcia edukacyjne organizowane z chojnickiej instytucji można traktować jako uzupełnienie realizowanego programu szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych. W trakcie prelekcji i warsztatów poruszane są takie tematy jak: średniowieczne miasto; historia militariów i wojskowości; dzieje Chojnic; sztuka w polskich obrzędach; skarby regionu; nurtu w sztuce współczesnej.
Zobacz ofertę

CZŁUCHÓW
 
Muzeum Regionalne
Człuchów, al. Wojska Polskiego 3
tel. 59 834 25 86
 
W człuchowskim Muzeum lekcje muzealne realizowane są w oparciu o stałe ekspozycje: Pradzieje ziemi człuchowskiej – okres wczesnośredniowieczny; Sztuka i rzemiosło artystyczne XV-XX w.; Kultura materialna ziemi człuchowskiej.

KOŚCIERZYNA
 
Muzeum Ziemi Kościerskiej
Kościerzyna, ul. Rynek 9
tel. 58 680 04 88
oraz
Muzeum Kolejnictwa
Kościerzyna, ul. Towarowa 7
tel. 58 721 86 31
                                                                                                                                
Aktualnie muzeum oferuje następujące tematy lekcji muzealnych dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek ponadgimnazjalnych: Wieś i miasto w średniowiecznej Polsce na przykładzie Kościerzyny; Wielorakość źródeł historycznych jako podstawa pracy historyka; Obrzędy i zwyczaje kaszubskie; Kaszubski rok obrzędowy; Tożsamość regionalna; Kultura regionalna na tle kultury narodowej; Jak para napędzała postęp; Historyczne i współczesne zastosowania napędu parowego.

MALBORK i KWIDZYN
 
Muzeum Zamkowe w Malborku
Malbork, ul. Starościńska 1
tel. 55 647 08 00
oraz
Oddział Muzeum Zamkowe w Kwidzynie
Kwidzyn, ul. Katedralna 1
tel. 55 646 37 80
 
Krzyżackie twierdze (Muzeum Zamkowe w Malborku i jego oddział w Kwidzynie) to miejsca wyjątkowe pod każdym względem. Nawet zajęcia edukacyjne w postacie lekcji muzealnych, warsztatów, spotkań i prelekcji, przygotowywane są tu z wielką dbałością o to, aby młodzi, młodsi i najmłodsi uczestnicy osobiście odbyli prawdziwą podróż w czasie. Rycerskie turnieje, dworskie zwyczaje, życie mieszczan i chłopów, średniowieczna sztuka i nauka – wszytko to zaledwie wierzchołek góry edukacyjnych atrakcji, które czekają na spragnionych wiedzy młodych badaczy.
LĘBORK
 
Muzeum w Lęborku
Lębork, ul. Młynarska 14-15
tel. 59 862 24 14
 
Przeprowadzane w lęborskim muzeum lekcje (oparte o stałą ekspozycję) obejmują swoim zakresem następujące działy: Archeologia (epoka kamienia, brązu, i żelaza); Historia i sztuka dawna (dzieje ziemi lęborskiej); Etnografia;  

PUCK
 
Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
Kamienica Mieszczańska
Puck, pl. Wolności 28
tel. 58 673 22 29
oraz
Szpitalik
Puck, ul. Wałowa 11
oraz
Zagroda Gburska i Rybacka
Gniewino, Nadole 16
tel. 58 676 76 44
 
W siedzibie puckiego Muzeum, jak i w jego oddziałach, organizowane są lekcje muzealne, zabawy edukacyjne, warsztaty archeologiczne, historyczne i etnograficzne. W ich trakcie omawiane są między innymi dzieje Krzyżaków na Ziemi Puckiej, historia zatopionego portu, sztuka ludowa, obrzędy i zwyczaje kaszubskie, elementy warsztatu historyka, archeologa i etnografa.  

SZTUTOWO
 
Muzeum Stutthof
Sztutowo, ul. Muzealna 6
tel. 55 247 83 53
 
Polskie muzea martyrologiczne w ostatnich latach przechodzą znaczną metamorfozę. Coraz częściej stają się przede wszystkim miejscami edukacji młodego pokolenia, nieco niżej stawiając kojarzoną z nimi przez długi czas „pomnikowość". Znacznemu rozszerzeniu uległa oferta tematyczna możliwych do przeprowadzenia zajęć, które nie zawsze i nie wszędzie kojarzyć można z dziejami konkretnego obozu, a które łączą pierwsze doświadczenia dziennikarskie, opracowywanie wystaw plastycznych, czy fotografię.

TCZEW
 
Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły
ul. 30 Stycznia 4
tel. 58 530 44 81
 
Tczewskie Centrum w swojej bogatej ofercie, poza licznymi wydarzeniami kulturalnymi, posiada również propozycje lekcji muzealnych. Prowadzone są one przez wykwalifikowanego historyka, między innymi w oparciu o stałe ekspozycje „Życie człowieka pierwotnego" oraz „Pradzieje Tczewa", przy wykorzystaniu projekcji multimedialnych. Wśród propozycji tematów znajdują się zagadnienia: Historia prześladowań religijnych; Życie Tczewian od XIX w. do XX w.; Żegluga wiślana od średniowiecza do XX w.; Od patefonu do mp3; II Wojna Światowa zaczęła się w Tczewie.  

WDZYDZE KISZEWSKIE
 
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich
Wąglikowice
tel. 58 686 11 30
 
Wdzydzki park etnograficzny, który liczy sobie już ponad 100 lat, był pierwszym na ziemiach polskich muzeum na wolnym powietrzu. Wpisujący się idealnie w malowniczy kaszubski krajobraz skansen jest miejsce wyjątkowym pod każdym względem. Tutaj jak nigdzie indziej uczniowie dosłownie przenoszą się w czasie, do odległych rejonów historii regionu. W niezwykle atrakcyjnej propozycji lekcji oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży znaleśc można takie tematy jak: Lekcje języka kaszubskiego; Zajęcia w zabytkowej szkole; Muzyczne narzędzia i instrumenty obrzędowe; Tkactwo; Toczenie naczyń na kole garncarskim; Lepienie z gliny; Wykonywanie ludowych ozdób; Haftowanie; Malarstwo na szkle; Wyroby kwiatów z papieru.

Galerie, parki tematyczne i inne ciekawe miejsca
 
GDAŃSK
 
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
tel. 58 305 40 50
 
CSW Łaźnia prowadzi szereg zajęć skierowanych do młodzieży szkolnej, będących połączeniem oprowadzenia kuratorskiego, wykładów i warsztatów plastycznych.
 
Trójmiejski Park Krajobrazowy
Gdańsk, ul. Polanki 51
tel. 58 552 34 68
 
Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w swojej ofercie edukacyjnej skierowanej do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, przygotował propozycje przewodnictwa wycieczek autokarowych (proponowana trasa przybliża uczniom różne formy zagrożeń i ochrony przyrody obecne na terenie TPK, a także przedstawione są walory kulturowe Parku, takie jak Kalwaria Wejherowska), wycieczki piesze (głównie w kompleksie Lasów Oliwsko-Sopockich, połączone z obserwacjami ornitologicznymi i prelekcjami na temat fauny i flory), zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej w Dolinie Samborowo.
 
Centrum Hewelianum
Gdańsk, ul. 3 Maja 9a
tel. 58 300 08 42
 
Centrum Hewelianum to wyjątkowa placówka naukowo-edukacyjna, która dzięki specjalnie opracowanemu programowi edukacyjnemu i nowoczesnemu wyposażeniu oferuje uczniom szkół wszystkich szczebli szereg tematyczny zajęć z zakresu astronomii, fizyki, chemii, geologii, historii. Lekcje w centrum prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników naukowych, przy pomocy multimedialnych ekspozycji.
GDYNIA
 
Centrum Nauki Experyment
Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98
tel. 58 735 11 37
 
Działające w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Centrum Nauki Experyment to miejsce, w którym młodzi, młodsi i najmłodsi samodzielnie wkraczają w wielki świat nauk ścisłych i przyrodniczych poznając go własnymi oczami, uszami i rękami. Bogata oferta eksperymentalno-edukacyjna skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Prowadzone przez specjalnych Edukatorów zajęcia podzielone są na bloki tematyczne dostosowane do wieku i umiejętności uczniów, dodatkowo łączą się ze zwiedzaniem Centrum.
SOPOT
 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
Sopot, Plac Zdrojowy 2
tel. 58 551 32 62
 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie po przeprowadzce do nowej, nowoczesnej siedziby, rozpoczyna swój program lekcji edukacyjnych. Oferta PGS skierowana jest do odbiorców w różnym wieku, zarówno przedszkolnym jak i gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym. Na interaktywnych zajęciach młodzi, młodsi i najmłodsi poznawać będą zagadnienia związane ze sztuką dawną i współczesną, a także zachęcani będą do kreatywnego myślenia oraz samodzielnej interpretacji i oceny dzieła sztuki.

SZYMBARK
 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu
Szymbark, ul. Szymbarskich Zakładników 12
tel. 58 684 69 33
 
Oprócz swojej bogatej oferty regionalno-turystycznej szymbarskie Centrum przygotowało również szereg zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.