Gmina jest położona w powiecie puckim, przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 213 i nr 218. Krokowa wraz z miejscowościami ościennymi Minkowicami, Goszczynem tworzy zwarty obszar zabudowany o charakterze małomiasteczkowym.

Północna część gminy leży na Nizinie Południowobałtyckiej, a południowa na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Znajdowała się tu stacja końcowa linii kolejowej Puck-Krokowa. Krokowa jest gminą rolniczo-turystyczną, użytki rolne zajmują 53,7% jej powierzchni. Turystyczne znaczeniemają przede wszystkim miejscowości nadmorskie – Dębki, Karwieńskie Błota i Białogóra, oraz Lubkowo, położone nad Jeziorem. Żarnowieckim.

Na obszarze dawnej wsi Kartoszyno działa Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Teren Żarnowiec. Obszar gminy charakteryzuje się zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego – znajduje się tu 10 rezerwatów przyrody, 2 obszary chronionego krajobrazu i 57 pomników przyrody. Lasy zajmują w gminie 32 % powierzchni. Gmina jest laureatem I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebiegającego pod hasłem: Nasza Gmina w Europie z 2003 r., a w styczniu 2004 r. zdobyła laur V edycji konkursu ekologicznego Przyjaźni Środowisku.

Wieś od XII w. do 1772 r. należała do rodu Krokowskich. Od końca XVI w. do połowy XIX w. Krokowa była centrum kalwinizmu na Pomorzu Gdańskim i przynajmniej do połowy XIX w. odbywały się tutaj regularne nabożeństwa ewangelicko-reformowane po kaszubsku. Po wygaśnięciu polskiej linii rodu pod koniec XVIII w., Krokowa przeszła w ręce linii zniemczonej używającej nazwiska von Krockow. Najbardziej dramatyczny moment rodziny von Krockow przypadł na lato 1939 r. W rodowej posiadłości, która leżała na terytorium II Rzeczypospolitej, żyło czterech braci von Krockowów: Albrecht, Heinrich, Reinhold i Urlich, mających obywatelstwo polskie. Reinhold został wcielony do polskich ułanów, a Heinrich i Urlich uciekli na niemiecką stronę i zaciągnęli się do hitlerowskiego wojska. Cała trójka uczestniczyła w walkach, we wrześniu 1939 r. 26-letni Albrecht, aby uniknąć rozkazu mobilizacyjnego, dokonał samookaleczenia: stracił palec u nogi. Był gospodarzem majątku do 1945 r. Ułan Reinhold po kilku tygodniach powrócił z niemieckiej niewoli i spotkał się z braćmi w Krokowej. Reinhold wstąpił do SS i z dwójką braci walczył dla III Rzeszy. Wszyscy trzej zginęli na froncie.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół parafialny św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej, neogotycki, z połowy XIX w., do 1945 r. ewangelicki,
  • pałac w krokowej z częściowo zachowaną fosą był budowany od XIV w., a obecny kształt uzyskał w XVIII w.

Podstawowe dane

Powiat: pucki
Gmina: Krokowa
Krokowa - herb
Nazwa: Urząd  Gminy
Ulica: Szkolna 2
Miejscowość: 84-110 Krokowa
Telefon: 58 675 41 00
Faks: 58 675 41 01
Strona WWW http://www.krokowa.pl
Strona BIP http://www.bip.krokowa.pl
Adres e-mail urzad@krokowa.pl
Wójt: Henryk Doering
Powierzchnia: 212 km2
Ludność: 10 010

Wykaz miejscowości w gminie: Białogóra, Brzyno, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Karwieńskie Błoto Drugie, Karwieńskie Błoto Pierwsze, Kłanino, Krokowa, Lisewo, Lubkowo, Lubocino, Minkowice, Odargowo, Parszkowo, Połchówko, Sławoszyno, Słuchowo, Sobieńczyce, Sulicice, Świecino, Tyłowo, Wierzchucino, Żarnowiec.

Mapa dojazdu