Gmina Konarzyny cechuje się wysokim wskaźnikiem lesistości – 56%. 69% powierzchni Gminy wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu, nr 5 – fragmenty Borów Tucholskich – część północna gminy; nr 9 – okolice jezior Krępsko i Szczytno wraz z fragmentami dolin rzek Lipczynka i Brdy. Wschodnia część graniczy z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym oraz otuliną Parku Narodowego Bory Tucholskie. Wschodnia część gminy o pow. 2683 ha została włączona do obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Przez teren gminy przebiega kilka szlaków turystycznych: szlak wodny rzeki Brdy, szlak pieszy Człuchów-Czarnoszyce-Polnica-Babilon-Zielona Chocina-Parszczenica oraz szlak rowerowy Greenway – Naszyjnik Północy. W Konarzynach biegnie ścieżka ekologiczna.

Fot. gmina Konarzyny

Fot. gmina Konarzyny

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół Parafialny pw. Św. Piotra i Pawła
  • chata w Konarzynach
  • dwory w Nierostowie, Parszczenicy, Konarzynkach i Kornem

Podstawowe dane

Powiat: chojnicki
Gmina: Konarzyny
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Szkolna 7
Miejscowość: 89-607 Konarzyny
Telefon: 59 833 10 08
Faks: 59 833 10 11
Strona WWW http://www.konarzyny.pl
Strona BIP http://bip.konarzyny.pl/
Adres e-mail

ug@konarzyny.pl

Wójt: Jacek Warsiński
Powierzchnia: 104,27 km²
Ludność: 2143

Wykaz miejscowości w gminie:
Konarzyny, Konarzynki, Korne, Ciecholewy, Zielona Huta, Żychce, Żychckie Osady, Kiełpin, Binduga, Rowista, Nowa Karczma, Nierostowo, Duża Kępina, Zielona Chocina, Jonki, Dzięgiel, Złota Góra, Jaranty, Popielewo, Niepszczołąg, Parszczenica, Nowa Parszczenica

Mapa dojazdu