Gmina położona jest we wschodniej części województwa pomorskiego a jej obszar zajmuje południowo-wschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego, sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina znajduje się na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk- Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem, oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański.

Pierwsze wzmianki dotyczące Kolbud pochodzą z 1395 r. Wtedy to Wielki Mistrz Krzyżacki Konrad von Junginen oddał klasztorowi Kartuzów wieś Bielkówko wraz z Kolbudami i znajdującym się tutaj młynem wodnym.

jezioro w Kolbudach
Fot. Urząd Gminy Kolbudy

Krajobraz Kolbud zdominowany jest przez liczne wzniesienia i czyste jeziora: Otomińskie, Kolbudzkie, Łapińskie i Goszyńskie. W głębokich, polodowcowych dolinach płyną rzeki Radunia i Reknica. To właśnie wzdłuż tej ostatniej w 1980 r.utworzono rezerwat przyrody „Jar Reknicy". W tym porośniętym głębokim lasem terenie można spotkać sędziwe buki, dęby i jawory, których średnica pnia przekracza często 1 metr.

Lasy, będące niewątpliwie największym bogactwem gminy Kolbudy, stanowią raj dla grzybiarzy i schronienie licznych gatunków roślin i zwierząt. Na ich obrzeżach gniazduje bocian czarny, a towarzyszą mu żurawie, czaple, jelenie, dziki, lisy, łosie, a nawet jenoty, czasem można spotkać jastrzębia. Kolbudzkie lasy kryją także wiele tajemnic i osobliwości.Bursztynowa Góra, gdzie stworzono rezerwat, aby chronić pozostałości po kopalni bursztynu czy cmentarzysko kurhanowe z okresu wpływów rzymskich, to tylko niektóre z nich.

Oprócz walorów krajobrazowych gmina Kolbudy posiada również wiele wartych uwagi zabytków. Można tu znaleźć liczne świadectwa działalności i kultury ludów słowiańskich: ruiny cmentarzysk z wczesnej epoki żelaza, grodziska wczesnośredniowieczne i grodzisko wyżynne – osiedle obronne Słowian Pomorskich z IX-X w. Nad Pręgowem już ponad 600 lat góruje kościół, zbudowany – prawdopodobnie przez Zakon Krzyżacki – z polnych kamieni.

jar rzeki Raduni
Fot. Urząd Gminy Kolbudy

Równie starą świątynię można zobaczyć w Lublewie. Jednak ten kościół na przestrzeni burzliwych dziejów dwukrotnie płonął, a jako murowany odbudowali go dopiero gdańscy mieszczanie. Prawdziwą perełką Kolbud jest jednak pochodzący z XVIII wieku kościółek w Czapielsku. W jego głównym ołtarzu znajduje się stary obraz św. Mikołaja, a u jego stóp trzy dziewczęce postacie, którym – jak głosi legenda – ten wielce uczynny święty znalazł mężów.

Wielką osobliwością gminy są tzw. zameczki wodne. Tak bowiem w języku potocznym określane są budowle hydrotechniczne na rzece Raduni. Są wśród nich liczące ponad 100 lat elektrownie wodne, które mimo sędziwego wieku wciąż pracują. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że cała kaskada Raduni – 8 współpracujących ze sobą elektrowni – stanowi unikat na skalę europejską.

Na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele ośrodków wypoczynkowych i hoteli. Coraz większą popularnością cieszy się również agroturystyka. Rozwinięta infrastruktura sportowo-rekreacyjna (korty tenisowe, przystań żeglarska czy stadniny koni), dobrze rozwinięta sieć handlowa, dogodny dojazd oraz bliskość Trójmiasta sprawiają, że gmina Kolbudy coraz częściej odwiedzana jest przez turystów.

kościół św. Mikołaja w Czapielsku
Fot. Urząd Gminy Kolbudy

Na obrzeżach Kolbud, w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska, znajdują się atrakcyjne tereny inwestycyjne. W gminie zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Żaden z nich nie ma jednak charakteru uciążliwego. Większość obszaru Kolbud znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody pitnej dla Gdańska i fakt ten przesądza o nietoksycznym charakterze działalności przemysłowej.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościoły w Pręgowie, Lublewie i Czpielsku,
  • elektrownie wodne w Łapinie i Bielkowie,
  • rezerwat Bursztynowa Góra,
  • rezerwat Jar Reknicy.

Podstawowe dane

Powiat: gdański
Gmina: Kolbudy
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Staromłyńska 1
Miejscowość: 83-050 Kolbudy
Telefon: 58 691 05 21
Faks: 58 691 05 58
Strona WWW http://www.kolbudy.pl
Strona BIP http://ugkolbudy.bip.org.pl
Adres e-mail sekretariat@ug.kolbudy.pl
Wójt: Leszek Grombala
Powierzchnia: 82,8 km2
Ludność: 14 000

Wykaz miejscowości w gminie:
Babidół, Bąkowo, Bielkowo, Bielkówko, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Kolbudy, Kowale, Lisewiec, Lublewo, Łapino, Otomin, Ostróżki, Pręgowo.

Mapa dojazdu