Gmina Koczała leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego na terenie powiatu człuchowskiego, na pograniczu Pojezierza Krajeńskiego, Borów Tucholskich oraz Pojezierza Bytowskiego, w zlewni rzeki Brdy.

Zróżnicowany krajobraz, wiele lasów i jezior oraz niski poziom uprzemysłowienia gminy i istniejąca baza noclegowa to doskonałe warunki do uprawiania turystyki pobytowej i krajoznawczej. Duże powierzchnie wodne (na terenie gminy jest ponad 20 jezior, największe to jezioro Dymno – jezioro ramienicowe, uznane za obszar Natura 2000) umożliwiają rozwój sportów wodnych, a wysoki stopień czystości wód sprzyja wędkarstwu. Unikalne pod względem krajobrazowym i przyrodniczym tereny doliny Brdy sprzyjają turystyce kajakowej. Przez teren gminy wiodą szlaki i ścieżki rowerowe: Greenway – Naszyjnik Północy, Szafirowy Szlak, Trasa Cisowa, Trasa Jelenia i Trasa Bobrowa. Z uwagi na unikatową roślinność, rzadkie gatunki ptactwa oraz zasoby wodne, znaczna część powierzchni gminy objęta jest ochroną prawną. Znajduje się tu rezerwat Jezioro Cęgi Małe, obszar chronionego krajobrazu Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka oraz liczne pomniki przyrody (głównie dęby).

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Koczale. Fot. Urząd Gminy Koczała

kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Koczale
Fot. Urząd Gminy Koczała

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Koczale (z 1902 r., styl neogotycki, barokowe elementy wystroju wnętrza),
  • drewniany kościół pw. św. Mikołaja w Starznie (z 1617 r., późnobarokowe elementy wyposażenia wnętrza),
  • kościół filialny pw. św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie wraz z XVII-wieczną dzwonnicą.

Na terenie gminy znajdują się rezerwaty przyrody:

  • Bagnisko Niedźwiady
  • Jezioro Cęgi Małe

Podstawowe dane

Powiat: człuchowski
Gmina: Koczała
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Człuchowska 27
Miejscowość: 77-220 Koczała
Telefon: 59 857 42 58
Faks: 59 857 40 73
Strona WWW http://www.koczala.pl
Strona BIP http://bip.koczala.pl
Adres e-mail koczala@koczala.pl
Wójt: Eugeniusz Dmytryszyn
Powierzchnia: 223,39 km2
Ludność: 3488

Wykaz miejscowości w gminie:
Adamki, Bielsko, Bryle, Ciemino, Dymin, Działek, Dźwierzno, Kałka, Koczała, Łękinia, Niedźwiady, Niesiłowo, Ostrówek, Pietrzykowo, Pietrzykówko, Płocicz, Podlesie, Potoki, Stara Brda, Stara Brda Pilska, Starzno, Strużka, Świerkówko, Trzyniec, Wilkowo, Zagaje, Załęże, Zapadłe, Żukowo.

Mapa dojazdu