Gmina jest położona w powiecie słupskim, położone na skraju Wysoczyzny Polanowskiej w dolinie rzeki Wieprzy, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kępice. W latach 19 powiecie słupskim, położone na skraju Wysoczyzny Polanowskiej w dolinie rzeki Wieprzy, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kępice. W latach 1975-1998 gmina znajdowała się w granicach administracyjnych województwa słupskiego.

Gmina, otoczona lasami Puszczy Słupskiej, jest położona na trasie linii kolejowej Piła Główna-Ustka, z przystankiem Kępice i przy drodze wojewódzkiej 208.

W okolicy znajduje się kilka jezior np. Obłęskie, Kryształek (nazwa gwarowa z powodu bardzo czystej wody), Łętowo, Jezioro Korzybie, Przyjezierze, Nakło. Przez miasto przepływa rzeka Wieprza.

W X-XII w. poniżej zakładu garbarskiego w zakolu Wieprzy znajdował się gródek, do dziś pozostał po nim obrys wałów, czyli grodzisko. Przez wieki był to teren puszczy. Przyspieszony rozwój osadnictwa zaczął się w II poł. XIX w.

W dolinie Wieprzy na wschód od Warcina znajdowała się kuźnia. 7 lipca 1867 r.ówczesny pruski premier Otto von Bismarck zakupił od Wernera Ewalda von Blumenthala majątek Warcino dzięki dotacji w wysokości 400 tys. talarów uzyskanej po zwycięskiej wojnie prusko-austriackiej. W 1868 r.Bismarck zlecił wybudowanie nad Wieprzą papierni Papierfabrik Hammermühle. Następnie powstaje większy zakład w Kruszce (Fuchsmühle). Papiernie te, które od 1889 r. występują pod nazwą Varziner Papierfabrik A.G., stają się największym przedsiębiorstwem przemysłowym na niemieckim Pomorzu Wschodnim i znaczącym producentem banknotów. Obok zakładów powstają nowe osiedla. Wraz z zakończeniem budowy linii kolejowej ze Szczecinka przez Miastko do Słupska miejscowość uzyskuje dworzec kolejowy, a przez położone 7 km na północ Korzybie połączenie z linią Sławno-Bytów. W roku 1898 nowym właścicielem zostaje Wilhelm von Bismarck, syn kanclerza Rzeszy i nadprezydent Prus Wschodnich. Po jego śmierci dobra warcińskie odziedziczył jego jedyny syn Wilhelm Nikolaus von Bismarck (1896-1940).

Po 1890 r. na potrzeby papierni i tartaku zostały uruchomione elektrownie wodne. W 1918 r. na Wieprzy istniał system czterech elektrowni: w Kępce (Kampmühle), Kruszce (Fuchsmühle), Biesowicach (Beßwitz) i Kępicach (Hammermühle). Wszystkie one, oprócz kępickiej, zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.

W wyniku reformy administracyjnej w 1928 r. doszło do scalenia osiedli znajdujących się na terenie niwy warcińskiej (Varziner Flur), czyli Kruszki, Kępic, Kępki i dworca kolejowego w jedną gminę w ramach powiatu miasteckiego pod nazwą Kępice.

1 stycznia 1967 r. Kępice otrzymały prawa miejskie.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • pałac z XVIII w. w Warcinie wraz ze słynną aleją lipową – miejscem historycznie związanym z Kanclerzem Otto von Bismarckiem,
  • pałac z XVIII w. w Barcinie,
  • kościół z XVI/XVII w. w Barcinie,
  • pałac w Biesowicach z drugiej połowy XIX w.,
  • lamus podworski w stylu klasycystycznym z XIX w. w Bronowie,
  • kościół z XVI-XVIII w. – w Osowie,
  • magazyn z XIX w. – Osowo – murowany o konstrukcji dachu z wolimi oknami,
  • dwór klasycystyczny – Płocko,
  • zabytkowy kościół filialny – Płocko,
  • dwór z XIX w. – pałac w stylu eklektycznym, stajnia przy pałacu, spichlerz dworski Warcino.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Kępice
Kępice - herb
Nazwa: Urząd Miejski
Ulica: Niepodległości 6
Miejscowość: 77-230 Kępice
Telefon: 59 857 66 21
Faks: 59 857 66 24
Strona WWW http://kepice.pl
Strona BIP http://bip.kepice.pl
Adres e-mail poczta@kepice.pl
Burmistrz: Magdalena Gryko
Powierzchnia: 293 km2
Ludność: 10 155

Wykaz miejscowości w gminie:
Barcino, Barwino, Biesowice, Bronowo, Ciecholub, Darnowo, Kępice, Korzybie, Mzdowo, Obłęże, Osowo, Płocko, Podgóry, Przytocko, Pustowo, Warcino, Żelice.

Mapa dojazdu