Herb i logo województwa

Województwo pomorskie posługuje się dwoma głównymi znakami graficznymi: herbem oraz znakiem promocyjnym. Oba elementy są wykorzystywane m.in. w materiałach promocyjnych i oficjalnych dokumentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

          
 

Historia powstania znaku promocyjnego

 

POMORSKIE - Platforma strategiczna marki
POMORSKIE - Platforma strategiczna marki

 

Zgody na używanie herbu województwa udziela marszałek województwa pomorskiego.
Sprawami związanymi z wydawaniem zgody na wykorzystanie herbu oraz znaku promocyjnego zajmuje się
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego:
e-mail: promocja@pomorskie.eu,