Aktualności

Jak odnowić Unię Europejską? Specjalna deklaracja Komitetu Regionów przyjęta w Bukareszcie

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz. Fot. European Union / Denis Closon
Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz. Fot. European Union / Denis Closon

Podczas Europejskiego Szczytu Miast i Regionów, który odbył się 14 i 15 marca 2019 r. w Bukareszcie, Komitet Regionów przyjął tzw. deklarację bukaresztańską. Członkowie komitetu przedstawili w niej wizję UE, która ich zdaniem powinna być bliżej obywateli i lokalnych problemów. W Bukareszcie region pomorski reprezentowali prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz marszałek Mieczysław Struk, członek Komitetu Regionów.

 

Europejski Szczyt Miast i Regionów obył się po raz 8. Pierwszy raz w Rumunii, która przewodniczy Radzie Unii Europejskiej w 2019 r.

 

Komitet Regionów najlepiej czuje puls Europy

Deklaracja bukaresztańska zawiera 10 postulatów, które wypracował Komitet Regionów we współpracy z ekspertami oraz setką młodych polityków. Zawarte w niej tezy podkreślają rolę regionów i lokalnych przywódców w kształtowaniu polityki UE. Zdaniem Komitetu Regionów UE powinna być bliżej obywateli, bardziej wspierać lokalne inicjatywy i jednocześnie zapewniać lepszą wiedzę o swoich działaniach. Jak czytamy w deklaracji „Poziom inwestycji publicznych w UE jest nadal zbyt niski, by zapewnić właściwą infrastrukturę publiczną i usługi publiczne. Kluczowe znaczenie ma więc wyeliminowanie luki w inwestycjach publicznych. UE powinna zapewnić władzom lokalnym i regionalnym niezbędne pole manewru w celu wspierania ich inwestycji".

– Nie możemy dopuścić do kolejnego Brexitu – powiedział obecny w Bukareszcie marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. – Polityka spójności i odpowiedna edukacja obywateli mogą zapobiec w przyszłości takim inicjatywom, które osłabiają UE. Chcemy, by UE bardziej wsłuchiwała się w potrzeby regionów i obywateli, bo to właśnie oni są istotą istnienia wspólnoty. Ważne jest dla nas także to, by lokalny głos miał większe znaczenie podczas podejmowania decyzji na najwyższych szczeblach – tłumaczył Mieczysław Struk.

Deklaracja budapesztańska została przekazana przez przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Karla-Heinza Lambertza na ręce prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa. – Chcemy współpracować na wszystkich szczeblach – powiedział w Bukareszcie Karl-Heinz Lambertz. – Integracja to wkład nas wszystkich w UE. Chcemy mobilizować lokalnych przywódców, bo to właśnie oni najlepiej znają potrzeby obywateli. Komitet Regionów najtrafniej odczuwa puls Europy. Nasze postulaty to jasne przesłanie do państw i rządów, by dopuścili do głosu swoich obywateli – podkreślił Lambertz.

Podczas szczytu w Bukareszcie obyło się kilkanaście paneli i dyskusji, które dotyczyły wizji Europy na najbliższe lata. Wiele mówiło się o roli młodych polityków, edukacji obywateli w zakresie wiedzy o działaniach UE oraz konieczności redefinicji zadań, jakie wyznacza sobie wspólnota. Nie zabrakło także ważnego tematu Brexitu oraz zbliżających się europejskich wyborów.

 

 

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu odnośnie do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

 

view szablon artykułu

Aktualności