Gmina w całości znajduje się w aglomeracji gdańskiej. Gmina jest dwujęzyczna – według danych pochodzących ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 r., – 30,9% ludności gminy posługuje się językiem kaszubskim.

Dzieje Ziemi Puckiej sięgają odległych czasów. Około VIII tysiąclecia p.n.e. zmieniający się klimat po zlodowaceniach stworzył warunki dla rozwoju życia na tym terenie. Epoka kamienia przez tysiąclecia budowała kulturę tej ziemi. Badania archeologiczne w Rzucewie, otwierają nam perspektywę na osadę łowców fok. Kultura rzucewska weszła do historii cywilizacji jako znaczący etap jej rozwoju.

Wczesne średniowiecze, już słowiańskie i kaszubskie stworzyło obraz zasiedlenia, który utrzymał się po dzień dzisiejszy. Ostatnie badania archeologiczne na klifie osłonińskim odkryły bogactwo gospodarcze tych terenów, a mianowicie osadę garncarską. Sieć osadnicza w XII i XIII stuleciu jest już potwierdzana dokumentami. Utrata suwerenności przez Pomorze na rzecz Krzyżaków przynosi przeobrażenie stosunków prawnych i gospodarczych. Wojna trzynastoletnia przywraca Ziemię Pucką polskiej orbicie politycznej.

Czasy średniowiecza, a także nowożytne, stoją pod znakiem dominacji gospodarczej Gdańska nad naszą ziemią. Liczne dobra kościelne należą do klasztorów w Oliwie i Żarnowcu. Posiadłości szlacheckie uległy z czasem rozdrobnieniu. Znaczące majątki stopniowo skupiono w rękach zamożnych rodzin Wejherów, Sobieskich, Krokowskich i Przebendowskich. Rody te odegrały wybitną rolę w rozwoju gospodarczym i kulturowym Pomorza, w kreowaniu wartości narodowych. Czasy zaboru pruskiego przekreśliły dotychczasowy układ polityczno- gospodarczy. Lata niewoli . Konferencja wersalska przyznając po I wojnie światowej w 1919 r.Pomorze gdańskie Polsce otworzyła nowy rozdział rozwoju, również naszej gminy. Symboliczne Zaślubiny Polski z Morzem 10 lutego 1920 r., dokonane przez gen. Józefa Hallera w Pucku przypieczętowały związek z macierzą.

Gmina Puck to serce historycznej Ziemi Puckiej. Oglądając park archeologiczny w Rzucewie, można cofnąć się do epoki kamienia i czasu łowców fok. A wybierając liczne trasy turystyczne, zwróćmy uwagę na resztki dawnego układu osadniczego, zachowane szachulcowe domostwa, przydrożne krzyże, kapliczki… Przeszłość znaczy się kościołami, których wieże od stuleci wskazują kierunek ludzkich refleksji. W Starzynie, zadumamy się nad XVII-wieczną, eschatologiczną wizją Sądu Ostatecznego na polichromii ściany tęczowej wiejskiej świątyni. Pełen uroku, szachulcowy kościół w Mechowie z 1742 r. zachwyca barokowymi obrazami wiązanymi ze szkołą stylistyczną Hermana Hana i Bartłomieja Strobla. Sanktuarium Maryjne i kapliczka nad studzienką z cudowną wodą w Swarzewie, to obiekty wtopione w kaszubski pejzaż, duchowy i regionalny.

Urokliwe XIX-wieczne pałace, dwory, takie jak w Rzucewie, Rekowie Górnym, Sławutówku, Celbowie, Łebczu, ze śladami dawnych założeń parkowych.. Zabytki Gminy Puck to też funkcjonujące w strukturach lokalnych zabudowania folwarków, bardzo interesujący typ domu pomorskiego, murowanego z czerwonej cegły na kamiennej podmurówce z XIX/XX w. oraz odchodzące już w „niebyt" w niezwykle szybkim tempie szachulcowe domostwa z poł. XIX w.

Ochrona przyrody:

 • Groty Mechowskie,
 • Nadmorski Park Krajobrazowy,
 • Puckie Błota,
 • Rezerwat przyrody Beka,
 • Rezerwat przyrody Darżlubskie Buki.

Zabytki, które warto zobaczyć:

 • kościół pw. św. Marcina w Łebczu,
 • kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie,
 • kościół pw. św. Jakuba Apostoła i św. Mikołaja Biskupa w Mechowie,
 • kościół pw. Świętych Aniołów Stróżów w Mrzezinie,
 • kościół pw. św. Michała Archanioła w Starzynie,
 • kościół pw. św. Marii Magdaleny w Strzelnie,
 • kościół pw. Narodzenia N.M.P w Swarzewie,
 • kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Małgorzaty Marii Alacoque w Żelistrzewie,
 • osada łowców fok z epoki kamienia, III-II tys. p.n.e. w Rzucewie
 • zespoły pałacowo-parkowe (XIX w..): w Rekowie Górnym, Rzucewie, Sławutówku pełnią funkcje hotelowe i restauracyjne, w Łebczu gospodarstwa agroturystycznego, a w Celbowie, Starzyńskim Dworze to układy plenerowe.

Podstawowe dane

Powiat: pucki
Gmina: gmina Puck
gmina Puck - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: 10-go lutego 29
Miejscowość: 84-100 Puck
Telefon: 58 673 20 96
Faks: 58 672 27 37
Strona WWW http://www.gmina.puck.pl
Strona BIP http://bip.gmina.puck.pl
Adres e-mail ugpuck@onet.pl
Wójt: Tadeusz Puszkarczuk
Powierzchnia: 244 km2
Ludność: 24 714

Wykaz miejscowości w gminie:
Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Darzlubie, Domatowo, Domatówko, Gnieżdżewo, Leśniewo, Łebcz, Mechowo, Mieroszyno, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Połczyno, Sławutowo, Smolno, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Swarzewo, Werblinia, Żelistrzewo.

Mapa dojazdu