Gmina położona w powiecie malborskim jest jedną z 15 gmin wchodzących w skład Żuław Wiślanych. Te leżące w delcie Wisły urodzajne, rolnicze tereny otaczają słynące z gotyckiego zamku krzyżackiego miasto Malbork. Przez położoną we wschodniej części województwa pomorskiego gminę wiodą szlaki komunikacyjne prowadzące nad Zalew Wiślany i Zatokę Gdańską. Główne atuty gminy to czyste powietrze, piękne krajobrazy i serdeczni ludzie.

W większości granice gminy wyznaczane są przez koryta rzek: Nogat i Święta.

Gmina Malbork położona jest na obszarze Żuław Wiślanych, które w przeszłości były terenami leśnymi i bagiennymi. Dość licznie występują tu ślady osadnictwa z okresu wczesnej kultury żelaza (okolice Wielbarka), kultury wschodnio-pomorskiej (Lasowice Wielkie) i wpływów rzymskich (Wielbark, okolice Kraśniewa, Lasowic Wielkich i Małych). Na tym terenie osiedlały się także plemiona pruskie (stanowiska w Kraśniewie, Cisach, Lasowicach Wielkich). Był to również obszar kolonizacyjny Polaków z Pomorza. Historia gminy sięga czasów średniowiecza i jest związana z  traktatami łączącymi przeprawy przez Wisłę i Nogat z Malborka do Tczewa oraz z Malborka do Sztumu. Pierwsze trakty powstały, gdy obszar ten należał do pruskiego plemienia Pomezanów.

Istotny zwrot w historii regionu nastąpił z chwilą krzyżackiego podboju, zwłaszcza po przeniesieniu w 1309 r. stolicy zakonu z Wenecji do Malborka. Tereny po południowej stronie drogi Malbork- Tczew służyły jako pastwiska dla koni z zamku malborskiego. W pobliżu obecnej wsi Stogi stały zabudowania gospodarcze – stajnie i stodoły. Po północnej stronie lokowano wsie Kamoinka (1300 r.), Szawałd (1352 r.), Kościeleczki (1388 r.), Kamienica (koniec XIV wieku), Nowa Wieś (ok. 1400r.). W wyniku pokoju toruńskiego w 1466 r. Malbork wszedł w skład Królestwa Polskiego. Utworzono powiat malborski, obejmujący także całe żuławy po wschodniej stronie Wisły. W XVI wieku nastąpiła kolonizacja podmokłych terenów, dokonywana przez holenderskich osadników – Olendrów – jak ich wtedy nazywano. W większości  byli to menonici – członkowie sekty wyznaniowej założonej w 1563r we Fryzji, akcentując wyrzeczenie się przemocy. Osiedlili się oni głównie w lokowanej wsi Stogi, a także w Kościeleczkach, Kamienicy, Kamionce, Tragaminie i Lasowicach Małych. W okresie reformacji na terenie Gminy pojawili się ewangelicy. Po 1772 r. Tereny gminy znalazły się w obrębie powiatu malborskiego w Prusach Zachodnich pod panowaniem króla Prus.

Atrakcje turystyczne

Malbork jest ośrodkiem turystycznym o randze europejskiej. Wszystkie drogi i szlaki do Malborka prowadzą przez obszar gminy i ten fakt należy wykorzystać w ofercie różnych usług, jak np. budowa motelu w ciągu usługowym przy drodze nr 50 czy parkingów strategicznych przy granicy z Kałdowem. Kolejnym szczególnym walorem turystycznym jest rzeka Nogat i cały obszar międzywala oraz wały przeciwpowodziowe. Rzeka jest atrakcyjnym szlakiem wodnym, a korony wałów atrakcyjną trasą dla wędrówek pieszych i rowerowych. Aktywizacja tych form rekreacji spowoduje napływ turystów. Z wałów Nogatu są nie tylko piękne widoki na przestrzeń międzywala i miasta Malbork, ale także na wsie gminy takie jak Kraśniewo czy Kamienica. Dużą atrackcję stanowi cmentarz menonitów w Stogach. Rozproszeni po całym świecie menonici tutaj szukają swoich korzeni. Całość atrakcji krajoznawczych gminy dopełniają żuławskie domy podcieniowe i zagrody holenderskie (Kraśniewo, Cisy, Stogi, Lasowice Wielkie i Małe) oraz kościoły i cmentarze (Lasowice Wielkie, Szawałd, Kraśniewo, Nowa Wieś, Stogi).

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • cmentarz menonicki w Stogach Malborskich.

Podstawowe dane

Powiat: malborski
Gmina: Malbork
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Ceglana 7
Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 55 647 28 07
Faks: 55 647 28 07
Strona WWW http://gmina.malbork.pl
Strona BIP http://ugmalbork.mojbip.pl
Adres e-mail gmmalbork@itnet.pl
Wójt: Marcin Kwiatkowski
Powierzchnia: 101 km2
Ludność: 4 090

Wykaz miejscowości w gminie:
Grobelno, Cisy, Cisy osada, Kałdowo Wieś, Kałdowo osada, Kamienica, Kamienica osada, Kamionka, Kapustowo, Kościeleczki, Kościeleczki osada, Kraśniewo, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Lasowice Wielkie osada, Nowa Wieś, Pielica, Stogi, Stogi osada, Szawałd, Tragamin, Wielbark osada.

Mapa dojazdu