Gmina Kwidzyn jest położona na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych: Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Teren gminy to obszar przede wszystkim nizinny, bagienny, bardzo urodzajny. Na terenie gminy, w dorzeczu Wisły i Liwy występują obszary chronione. Lasy stanowią prawie 19% powierzchni ogólnej gminy i położone są na północno-wschodniej jej części. Głównymi gatunkami drzew są: sosna, dąb, buk i brzoza.

Na ziemiach, które obejmuje obecnie gmina Kwidzyn, notowana była duża aktywność osadnicza i gospodarcza sięgająca czasów pradziejowych, związana z położeniem tych ziem w rejonie Doliny Wisły.

Elementami dziedzictwa historycznego są liczne cmentarzyska oraz osady obronne kultury łużyckiej w Baldramie i Podzamczu. Z okresu Rzymskiego pochodzą znaleziska świadczące o rozwoju osadnictwa i kontaktów handlowych na szlaku bursztynowym (okolice Korzeniewa, Brokowa, Kamionki i Rakowca). Od drugiej połowy X do XII w. przypadł największy rozwój wczesnośredniowiecznego osadnictwa polskiego na tym obszarze połowie XII w. w rejon Kwidzyna dotarły plemiona pruskie. W 1233 r. między Marezą, Lipiankami, i Nebrowem Krzyżacy wznieśli umocowania obronne, rozpoczynając podbój Prus. Wkrótce zaczęto zakładać pierwsze wsie: Tychnowy (1288), Licze i Rakowiec (1293), Kamionka (1299). Rejon Kwidzyna był wówczas centrum osadniczym i administracyjnym, o czym świadczy fakt, iż w 1236 r. gród w Podzamczu określano mianem Mały Kwidzyn.

W czasach panowania krzyżackiego dokonywano lokacji wsi na prawie niemieckim i chełmińskim, ustanawiano sołtysa oraz określano wysokość świadczeń wsi na rzecz właściciela.

Wojny prowadzone w XV w. i następnych stuleciach nie oszczedziły terenów dzisiejszej gminy, co spowodowało zniszczenie wielu wsi (Baldram, Licze, Rakowice, Rakowiec, Szadowo) oraz spadek liczby osadników.

Aby zachęcić nowych osadników wprowadzano czynszowanie chłopów. Wkrótce zaczęli przybywać na teren wsi koloniści z Niemiec oraz Holendrzy. W 1788 r. niemal na terenie całej obecnej gminy nadano chłopom ziemie w dziedziczne użytkowanie.

W okresie międzywojennym na obszarze gminy działały silne ośrodki polskości. W Tychnowach zasłużył się ksiądz Baranowski oraz działacze: A. i F. Liszewscy, M. Głodny, M. Omieczyńska i K. Redmer.

Po II wojnie światowej na terenie gminy uruchamiano szkoły podstawowe, Państwowe Gospodarstwa Rolne, budowano osiedla mieszkaniowe.

W 1975 r. utworzono gminę Kwidzyn z siedzibą w mieście Kwidzynie z połączenia gmin Tychnowy i Rakowiec, a w 1976 r. przyłączono również terytorium gminy Korzeniewo.

Zespół dworsko - parkowy z XVII w.

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • Biały Dwór – staropolski dwór obronny zbudowany w XVI w., pięknie położony na wzniesieniu, z którego rozciąga się wspaniały widok na pradolinę Wisły,
  • Brachlewo – wieś położona przy trasie Kwidzyn-Malbork, ok. 12 km od Kwidzyna, nad jeziorem Jerzewo,
  • Górki – Dwór z XVIII w. z parkiem przypałacowym. W 1920 r. w czasie podróży po terenach plebiscytowych przebywali tu Stefan Żeromski i Jan Kasprowicz,
  • Janowo – kościół neogotycki z lat 1867-1872, zbudowany z cegły, z cmentarzem przykościelnym,
  • Korzeniewo – przeprawa promowa przez Wisłę do Opalenia. Nad brzegiem Wisły zachowały się drewniane budynki po przedwojennych placówkach wojskowych i celnych,
  • Licze – niewielka miejscowość położona na trasie Kwidzyn-Prabuty. Warto się tutaj zatrzymać, by zobaczyć dwór z 1664 r. Zbudowany jest z cegły palonej, w stylu renesansu holenderskiego. Ciekawe elementy architektoniczne, dębowe gzymsy, detale ornamentalne z piaskowca. W hallu drewniany strop z inskrypcjami opiewającymi uroki życia doczesnego. Bogato rzeźbiona klatka schodowa. Dwór jest własnością prywatną, ale istneije możliwość zwiedzenia,
  • Rakowiec – miejscowość położona na trasie Kwidzyn-Prabuty. Przejeżdżając przez Rakowiec, warto zatrzymać się, by wejść do gotyckiego kościoła,
  • Szadowo – przepięknie położona osada oddalona od Kwidzyna ok. 15 km, bardzo popularne miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku mieszkańców Kwidzyna i okolic. Przepływa tędy rzeka Liwa, latem organizowane są liczne spływy i pikniki kajakowe,
  • Tychnowy – wieś położona przy trasie Kwidzyn – Malbork, niedaleko od Kwidzyna. Można zatrzymać się tutaj, by wejść do kościoła z XIV w.

Podstawowe dane

Powiat: kwidzyński
Gmina: Kwidzyn - gmina
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Grudziądzka 30
Miejscowość: 82-500 Kwidzyn
Telefon: 55 261 41 51
Faks: 55 279 23 06
Strona WWW http://www.gminakwidzyn.pl
Strona BIP http://bip.gminakwidzyn.pl
Adres e-mail urzad@gminakwidzyn.pl
Wójt: Ewa Nowogrodzka
Powierzchnia: 207 km2
Ludność: 10970

Wykaz miejscowości w gminie:
Baldram, Brachlewo, Brokowo, Dankowo, Dubiel, Gilwa Mała, Gniewskie Pole, Górki, Grabówko, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mareza, Nowy Dwór, Obory, Ośno, Pastwa, Pawlice, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rozpędziny, Szadowski Młyn, Szałwinek, Tychnowy.

Mapa dojazdu