Gmina położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Jest największą w powiecie słupskim, a szóstą co do wielkości w województwie pomorskim. Pierwsza wzmianka o Główczycach pochodzi z 1252 r. Legenda głosi, iż na wzniesieniu w centrum Główczyc powstała średniowieczna kapliczka, autorstwa Niemca o nazwisku Glovetcz. Założycielami byli potomkowie Główki (niem. Glovetcz to Główka). Na tym wzniesieniu nadal stoi kościół odbudowany w XIX w. Jeszcze w 1829 r. dwie trzecie mieszkańców posługiwało się mową kaszubską. Główczyce były wówczas, obok Cecenowa, centrum kaszubszczyzny. W latach międzywojennych miejscowość ta stanowiła centrum życia gospodarczego wschodniej części powiatu słupskiego. Północna część gminy Główczyce stanowi otulinę Słowińskiego Parku Narodowego (SPN). Atrakcją przyrodniczą gminy są także Bagna Izbickie i Torfowiska Pobłockie, zwane rezerwatami ornitologicznymi. W tych dwóch rezerwatach chronionych, znajdujących się w północnej części gminy, żyją gatunki chronione ptaków i roślin. Oba rezerwaty zajmują powierzchnię 400 ha. Na terenie rezerwatów znajdują się stanowiska ptaków chronionych, takich jak orlik krzykliwy i puchacz. Spotkać można wiele rzadkich gatunków roślin, jak woskownica europejska, modrzewnica europejska, wrzosiec bagienny. W lasach występuje wiele gatunków zwierząt, m.in.: dziki, jelenie, sarny, jenoty, lisy i bobry. Na terenie gminy znajduje się wiele użytków ekologicznych uznanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, które stanowią miejsce ochrony cennych, rzadkich zbiorowisk roślinnych przed degradacją. W gminie Główczyce ustanowiono 75 pomników przyrody, do których zaliczamy m.in. głaz narzutowy maczuga Stolema w Główczycach, aleję dębów w Żoruchowie, aleję buków w Wolinii oraz wiele innych. Niewątpliwą atrakcją jest Cecenowo, które niedawno zostało uznane za trzecią wioskę lęgową bociana w Polsce. Jest to również miejsce łowów kilku gatunków ptaków gniazdujących w okolicy, w tym ptaków drapieżnych: kani rdzawej, kani czarnej, błotniaka łąkowego i orlika krzykliwego. W gminie Główczyce przebiega wiele szlaków turystycznych, np. północno-wschodnią część gminy przecina międzynarodowy Hanzeatycki Szlak Rowerowy. Wyznaczone są dwa szlaki kajakowe na Łebie i Łupawie. Często organizowane są tam spływy, których metę stanowi jezioro Łebsko. Przez gminę przebiegają dwa szlaki turystyki pieszej. Żółty Szlak: Gardna – Kluki – Izbica – Gać – Żarnowska – Łeba, prowadzi przez teren Słowińskiego Parku Narodowego. Niebieski Szlak „Doliny Łupawy" wychodzi ze Smołdzina przez Czarny Młyn, Żelkowo, elektrownię wodną w Drzeżewie, Damno i prowadzi do Czarnej Dąbrówki. Ponadto, przez teren gminy przebiega nadmorska trasa turystyki samochodowej: Słupsk-Łeba-Puck-Gdynia, nazywana Drogą Nadmorską. W gminie Główczyce rozwija się agroturystyka. Największe skupisko gospodarstw agroturystycznych znajduje się we wsi Izbica, która położona jest nad jeziorem Łebsko. Gospodarstwa agroturystyczne znajdują się także w Żelkowie i Drzeżewie. Przebywając na terenie naszej gminy, turyści mogą do woli korzystać z ciszy i spokoju, czystego i nieskażonego powietrza.

Zabytki, które warto zobaczyć
Wyróżnia się 13 miejscowości z najbardziej znaczącymi obiektami o charakterze zabytkowym:

 • Cecenowo – kościół z drugiej poł. XIX w. oraz zespół pałacowo-parkowy z XVII-XIX w.,
 • Główczyce – kościół z poł. XVIII w. oraz zespół pałacowo-parkowy z poł. XIX w.,
 • Gorzyno – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Skórzyno – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Podole Wielkie – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Stowięcino – kościół z XV w.,
 • Szczypkowice – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Wielka Wieś – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Wolinia – pałac z XIX w.,
 • Wykosowo – zespół pałacowo-parkowy z XIX w.,
 • Żoruchowo – zespół pałacowo-parkowy z 1833 r.

Atrakcją przyrodniczą gminy są Torfowiska Pobłockie i Bagna Izbickie, zwane rezerwatami ornitologicznymi.

Przez gminę wiodą dwa szlaki turystyczne:

 • żółty szlak – prowadzi przez teren Słowińskiego Parku Narodowego, gminę Wicko oraz Smołdzino,
 • niebieski szlak Doliny Łupawy – łączy gminę Smołdzino z Czarną Dąbrówką. Biegnie przez Żelkowo, Zgojewo i Drzeżewo wzdłuż rzeki.

Podstawowe dane

Powiat: słupski
Gmina: Główczyce
Główczyce - herb
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Kościuszki 8
Miejscowość: 76-220 Główczyce
Telefon: 59 811 60 18
Faks: 59 811 61 59
Strona WWW http://www.glowczyce.dt.pl
Strona BIP http://ug.glowczyce.ibip.pl
Adres e-mail ug@glowczyce.dt.pl
Wójt: Teresa Florkowska
Powierzchnia: 324 km2
Ludność: 9713

Wykaz miejscowości w gminie:
Będziechowo, Będzimierz, Cecenowo, Choćmirowo, Choćmirówko, Ciemino, Czarny Młyn, Dargoleza, Dochowo, Dochówko, Drzeżewo, Gać, Główczyce, Gorzyno, Gorzysław, Gostkowo, Izbica, Klęcinko, Klęcino, Lipno, Michałowo, Murowaniec, Następowo, Olszewko, Pękalin, Pobłocie, Podole Wielkie, Przebędowo Słupskie, Rówienko, Równo, Rumsko, Rzuski Las, Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szczypkowice, Szelewo, Święcino, Warblino, Wielka Wieś, Wolinia, Wykosowo, Zawada, Zgierz, Zgojewko, Zgojewo, Żelkowo, Żoruchowo.

Mapa dojazdu