Gmina położona jest w powiecie kwidzyńskim, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 55 z drogą wojewódzką nr 523. Gardeja otrzymała prawa miejskie w 1334 r.

W XVI w. była siedzibą braci czeskich.

W plebiscycie narodowościowym w Prusach Wschodnich w 1920 r. – 98% głosujących w Gardei opowiedziało się za pozostaniem w Niemczech. Z przyczyn komunikacyjnych Polsce przyznano jednak tutejszą stację kolejową na linii Kwidzyn-Grudziądz.

Gardeja została ciężko zniszczona w wyniku działań wojennych w 1945 r. Przejmująca miejscowość administracja polska nie zakwalifikowała jej już do rzędu miast.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

Gardeja została ciężko zniszczona w wyniku działań wojennych w 1945 r. Przejmująca miejscowość administracja polska nie zakwalifikowała jej już do rzędu miast.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego.

Atrakcje turystyczne

Na obszarze gminy występuje osiemnaście jezior o łącznej powierzchni 526,7 ha. Największe z nich to: Kucki, Klasztorne, Czarne, Leśne, oraz Sarnówek. Dla amatorów wędrówek pieszych, rowerowych, konnych proponujemy szlaki turystyczne w urozmaiconym terenie, dla myśliwych – lasy z liczną zwierzyną, a dla wędkarzy – czyste stawy i jeziora.

Zdjęcie Pałacu w Klecewie

Pałac w Klecewie

Zabytki, które warto zobaczyć:

  • kościół w Gardei, pierwotnie ewangelicki, obecnie przejęty na potrzeby parafii katolickiej, kilkakrotnie niszczony podczas pożarów, z których ocalała jedynie wieża kościelna, wzniesiona w 1334 r.,
  • murowany kościół w Czarnem Dolnem pochodzący z XIV w. z pojedynczą drewnianą wieżą, usytuowany na dawnym grodzisku słowiańskim,
  • murowany kościół w Trumiejach z I poł. XIV w.,
  • kaplica z 1947 r. w Zebrdowie,
  • zespół pałacowo-folwarczny z XVIII w. w Nowej Wiosce; kompleks usytuowany jest w pięknym parku z wieloma okazami drzew pomnikowych,
  • zespół rezydencjonalno-parkowy w Klecewie, w skład którego wchodzą: pałac wzniesiony w XIX w. na miejsce pałacu z poł. XVII w., wyburzonego w latach 1870 -1872. W skład zespołu folwarcznego wchodzą: budynek mieszkalny, dawniej dwór pochodzący z 1735 roku, tzw. rządcówka, przebudowana w XIX w., budynki gospodarcze, pochodzące z XVIII i XIX w.,
  • zespół pałacowo-parkowy w Otłówku z układem przestrzennym zabudowy dawnego folwarku z pocz. XX w.w skład którego wchodzi pałac, zbudowany w latach: 1900 – 1902 w stylu eklektycznym z elementami neobaroku.
Zdjęcie Jeziora Klasztornego

Jezioro Klasztorne

Podstawowe dane

Powiat: kwidzyński
Gmina: Gardeja
Nazwa: Urząd Gminy
Ulica: Kwidzyńska 27
Miejscowość: 82-520 Gardeja
Telefon: 55 262 40 50
Faks: 55 262 40 50
Strona WWW http://www.gardeja.pl
Strona BIP http://biuletyn.net/nt-bin/start.asp
Adres e-mail info@gardeja.pl
Wójt: Kazimierz Kwiatkowski
Powierzchnia: 193 km2
Ludność: 8 384

Wykaz miejscowości w gminie:
Bądki, Cygany, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne Małe, Gardeja, Jaromierz, Klasztorek, Klecewo, Krzykosy, Morawy, Nowa Wioska, Olszówka, Otłowiec, Otłówko, Otoczyn, Pawłowo, Przęsławek, Rozajny, Rozajny Małe, Trumieje, Wandowo, Wilkowo, Wracławek, Zebrdowo.

Mapa dojazdu