Zdolni z Pomorza

$image_alt
​Fot. Magdalena Ledwoń

Konferencja podsumowująca realizację Programu Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2014/2015 odbyła się w czwartek 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim. Uroczystość połączona była z galą laureatów Konkursu Projektów oraz Ligi Zadaniowej. Podczas gali nagrodzeni uczniowie przedstawili zwycięskie projekty oraz odebrali nagrody. Łącznie wyróżnienia uzyskało 33 uczniów z terenu całego województwa.

Program Zdolni z Pomorza jest realizowany od 1 września 2013 r. przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, jako kontynuacja realizowanego w latach 2010-2013 projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pn. Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki.

Celami programu są wspomaganie pracy szkół w zakresie rozwoju kreatywności uczniów i pracy z uczniem zdolnym, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwoju kreatywności uczniów i pracy z uczniem zdolnym, wspieranie koordynatorów Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), wspieranie działań nauczycieli pracujących w LCNK, inicjowanie i koordynacja współpracy LCNK z uczelniami, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie merytoryczne i techniczne portalem www.zdolnizpomorza.pl.

Podczas kończącego się roku szkolnego uczestnicy programu Zdolni z Pomorza uczestniczyli m.in. w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki, fizyki i informatyki, spotkaniach akademickich organizowanych Akademię Pomorską w Słupsku, Politechnikę Gdańską oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, a także odwiedzali pomorskie przedsiębiorstwa. Ponadto uzdolnieni uczniowie intensywnie włączyli się w obchody ogłoszonego przez Sejmik Województwa Pomorskiego Roku Matematyki na Pomorzu, organizując i uczestnicząc w różnych wydarzeniach promujących matematykę.

Realizacja programu jest koordynowana przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego, które jest odpowiedzialne za opracowanie testów rekrutacyjnych, przeprowadzenie konkursów oraz wsparcie pracy Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego. Dla nauczycieli uczniów uzdolnionych przygotowano warsztaty i seminarium dotyczące rozwijania kreatywności i pracy z uczniami uzdolnionymi.

W programie w ostatnim roku szkolnym uczestniczyło 1012 uczniów, z którymi pracowało 77 nauczycieli matematyki, fizyki i informatyki w osiemnastu LCNK, których działalność jest finansowana przez samorządy powiatowe i niektóre samorządy gminne. Partnerem programu jest firma Lotos, która sponsoruje między innymi organizację obozów naukowych dla uczniów i ich nauczycieli.

Laureaci / Fot. Magdalena Ledwoń

Udział w wydarzeniu wzięli między innymi przedstawiciele władz województwa, środowiska akademickiego – Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku,  a także przedstawiciele samorządów lokalnych, koordynatorzy LCNK, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

 

Piotr Bojko
Fot. Magdalena Ledwoń

view szablon artykułu