Aktualności

Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich

Helena, Maria i Maria, Lwów przed 1917
Helena, Maria i Maria, Lwów przed 1917. Fot. archiwum MNG

W Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, 16 grudnia 2016 r. odbędzie się wernisaż wystawy „Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich". Fotografie są zapisem życia codziennego rodziny Sierakowskich w Waplewie i Przeworsku – majątku Lubomirskich. Ekspozycję można oglądać do 9 czerwca 2017 r.

 

Fotografie pokazane na wystawie „Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich" pochodzą z dwóch kolekcji – Muzeum Tradycji Szlacheckiej (MTS) w Waplewie Wielkim i Archiwum Państwowego w Krakowie. Zdjęcia składające się na zbiór MTS, w przeważającej mierze pochodzą z darów Izabelli Sierakowskiej-Tomaszewskiej oraz z albumu pamiątkowego z Waplewa zakupionego przez muzeum w antykwariacie.

Podarowane przez Izabellę Sierakowską-Tomaszewską są zapisem życia codziennego rodziny hr. Sierakowskich w Waplewie i Przeworsku – majątku Lubomirskich. Dokumentują spotkania rodzinne z krewnymi ze strony hr. Hussarzewskich, ks. Lubomirskich i ks. Sapiehów, widoki parku i pałacu waplewskiego, wnętrza i fragmenty kolekcji artystycznej. Pokazują zarówno dzień powszedni – z zajęciami szkolnymi, działalnością społeczną, codziennymi zabawami dzieci i obecnością ukochanych zwierząt, jak i odświętny – upamiętniający jubileusze, śluby i uroczystości charakterystyczne dla życia ziemiańskiego. 

Mimo tragicznych losów rodziny Sierakowskich podczas II wojny światowej i powojennej emigracji, zdjęcia przywołujące ich historię przetrwały, a marokańska część zbioru, pochodząca od Róży Sierakowskiej, powróciła do Polski. Cenny i ważny dla kolekcji jest album fotograficzny powstały na zlecenie Stanisława i Heleny Sierakowskich w latach 20. XX w. Wykonany najpewniej jako pamiątka dla odwiedzających Waplewo, przedstawia najciekawsze ujęcia tutejszego pałacu, fragmenty parku i wnętrz z wybranymi zdjęciami dzieł sztuki – chlubą kolekcji Sierakowskich.

Szczególnie ważne są zdjęcia z Archiwum Państwowego w Krakowie, gdzie znajduje się kolekcja fotograficzna hr. Potockich z Krzeszowic. Przez małżeństwo Marii Potockiej z Adamem Sierakowskim znaczna część fotografii wiąże się z Waplewem i jego mieszkańcami oraz krewnymi ze strony hr. Potockich, hr. Branickich i Jaroszyńskich.

 

 

Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich

  • wernisaż: 16 grudnia 2016 r.,  godz. 18.00
    wystawa czynna od 17 grudnia 2016 r. do 9 czerwca 2017 r.
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku – Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Stary Targ

Zobacz: Muzeum Narodowe w Gdańsku


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności