Aktualności

Wystawa „Eksplozja litery” w Ustce

Na niebie litery
Fot. źródło: http://bgsw.pl

Znak i znaczenie to dwie strony tego samego zjawiska. Relacje zachodzące między człowiekiem a językiem przedstawi projekt „Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień". Będzie można go oglądać w Baszcie Czarownic i Galerii Kameralnej w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce od 12 stycznia do 31 marca 2017 r. Wstęp – wolny.


W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, 12 stycznia, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z artystami biorącymi udział w wystawie. Moderatorem będzie dr Roman Lewandowski.

Artyści, którzy biorą udział w wystawie:

 • Stanisław Dróżdż
 • Grzegorz Hańderek 
 • Maciej Linttner
 • Przemysław Łopaciński
 • Janusz Marciniak
 • Jadwiga Sawicka
 • Paweł Susid
 • Małgorzata Szandała
 • Andrzej Szewczyk
 • Grażyna Tereszkiewicz 
 • Ireneusz Walczak

Roman Lewandowski, kurator wystawy, tak pisze o projekcie

Projekt wystawy „Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień" odwołuje się do problematyki kreowania, wytwarzania i dystrybucji tego, co możemy określić jako cywilizacyjne „sensy". Idee te – co oczywiste – posiadają bardzo długą historię i wywodzą się z najstarszych tradycji, które obejmują spuściznę myśli świata antycznego oraz bliskiego i dalekiego Wschodu, jakkolwiek uruchomienie przestrzeni mitu i związana z nim mitografia jest również dystynktywna dla współczesności. Szczególnie interesująca w kontekście wystawy wydaje się egzemplifikacja relacji zachodzącej pomiędzy „słowem" a „obrazem", co bezpośrednio artykułuje artystyczna „plama". Ta bowiem – jak pisał Tadeusz Sławek – „jest eksplozją litery, nagłą afirmacją wolności (…). Plama nie jest tylko chorobą tekstu, ale także jego świętem, wolnością. (….) Plama jest kwintesencją, możliwością wywołania każdej litery, każdego znaczenia".

Problematyka znaku i znaczenia jest w kulturze obecna od zawsze. Kiedy przed ponad półwieczem Mircea Eliade napisał, iż „człowiek domaga się znaku, aby położyć kres napięciu spowodowanemu przez względność oraz trwodze wynikającej z dezorientacji", zapewne postrzegał on akt kreowania i konstytuowania znaków jako wyraz fundamentalnej potrzeby poszukiwania „absolutnego punktu oparcia". Usankcjonowanie i uzasadnienie ludzkiej egzystencji domaga się – według autora Sacrum, mitu, historii – zarówno symbolizacji, jak i rytualizacji rzeczywistości. Zachodzące pomiędzy człowiekiem a językiem relacje przynależności są logiczną konsekwencją faktu, że od momentu narodzin, kiedy zaczynamy konstruować swą podmiotowość i tożsamość, „zamieszkujemy" w języku, który jest naszym (obosiecznym zresztą) schronieniem, narzędziem i praktyką dyskursywną.

Językowa mediacja służy nam przede wszystkim do stworzenia indywidualnego figur wyobrażeniowych i postaci pojęciowych, stanowiących rekonstrukcję świata widzialnego i naszego w nim miejsca. Są one w istocie wyrazem ufności w systemy symboliczne i aktami obsesyjnej wiary w reprezentację. Niestety realia naszego doświadczania świata nader szybko rewidują tę utopię i wówczas dostrzegamy, że między znakiem a rzeczywistością istnieje przepaść, która jest zaczynem i traumy i afirmacji.

Wystawa „Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródła cierpień"

 • 12 stycznia – 31 marca 2017 r.
 • Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8, Słupsk
 • Galeria Kameralna, ul. Partyzantów 31 a, Słupsk
 • Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1 a
 • wstęp – wolny

Zobacz: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
 

herb województwa pomorskiego_logo instytucja kultury samorządu województwa pomorskiego

 


 
view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności