Aktualności

Ukraina sprzed wieków do odkrycia na wystawie

Fot. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Fot. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza wraz ze swoim krakowskim odpowiednikiem, na wystawę „Ukraina przed wiekami". Prezentacja zabytków odkrytych na ziemiach dzisiejszej Ukrainy gromadzonych przez krakowskie Muzeum Archeologiczne od połowy XIX wieku do II wojny światowej, będzie dostępna dla zwiedzających od 12 stycznia do 31 maja 2017 r.

Przez niemal stulecie – od połowy XIX w. do II wojny światowej – zbiory Muzeum Archeologicznego w  Krakowie wzbogacane były zabytkami z terenu współczesnej Ukrainy. Znaleziska przypadkowe i  materiały z wykopalisk przekazywali Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa. Współtworzyli Oni archeologię Ukrainy i przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem.

Ukraina położona jest prawie w całości na Nizinie Wschodnioeuropejskiej. Nie ma na niej barier uniemożliwiających kontakty międzykulturowe, a układ przecinających ją rzek wręcz sprzyja takim związkom. Widoczne są jednak różnice wiążące się z klimatem – na południowym wschodzie kraju rozciąga się Wielki Step, który połączony jest pasmem lasostepu ze strefą lasów liściastych i borów znajdującą się na północnym-zachodzie. Rozmaitość przyrodnicza przyczyniła się do różnorodności kulturowej – w toku dziejów na Ukrainie kultury swe tworzyli zarówno osiadli rolnicy, jak i wędrowni pasterze. Odkrywane przez archeologów ślady minionej rzeczywistości ukazują, że wszystkie dawne ludy podlegały wzajemnym wpływom. Przykładem tego oraz swego rodzaju zwieńczeniem wielowiekowego ciągu kultur nad Dnieprem i Dniestrem była „cywilizacja sarmacka" I  Rzeczypospolitej, w której Zachód przyswoił liczne elementy Orientu.

Na „Ukrainie przed wiekami" wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

Wystawa przypomina o ludziach, którzy przed wieloma laty zainteresowali się przeszłością i  przekazali jej pozostałości do krakowskiego Muzeum Archeologicznego. Zaznajamia współcześnie żyjących z różnorodnością i bogactwem kulturowym Ukrainy – wielkiego sąsiada Polski. Mnogością zabytków nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Swym niemal monochromatyzmem przywodzi na myśl wiekowe fotografie. Pokazując na sposób retro „konkrety" z przeszłości powinna dać oddech od wszechogarniającej mody na wirtualizację.

Kuratorzy: Radosław Liwoch (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), Jacek Freza (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)

  • Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26
  • Czas: wernisaż 12 stycznia, godz. 13.00; 13 stycznia-31 maja
  • Więcej informacji na stronie Muzeum Archeologicznego www.archeologia.pl

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości

Aktualności