Aktualności

Ponad 110 mln zł na rewitalizację w Słupsku, Ustce i Lęborku. Mieszkańcy skorzystają z parków, skwerów i wyremontowanych budynków

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisują umowę o dofinansowanie rewitalizacji Słupska
Fot. Michał Piotrowski

Niedługo ruszą rewitalizacje Słupska, Ustki i Lęborka. Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz włodarze miast podpisali umowy na dofinansowanie 6 projektów. Oprócz działań remontowych, w ramach projektów, przewidziane jest także specjalistyczne wsparcie dla mieszkańców terenów objętych rewitalizacją.

 

Dofinansowanie wszystkich projektów rewitalizacyjnych wynosi ponad 111,2 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

 

Wyremontowane budynki i więcej zieleni w Słupsku

Prezydent Słupska Robert Biedroń zaplanował przebudowę Podgrodzia, Starego Miasta i śródmieścia. Cztery budynki zostaną zagospodarowane do pełnienia nowych funkcji, w tym społecznych i kulturalnych dla mieszkańców. Powstanie tam m.in. centrum start-upów, placówka wsparcia dziennego dom sąsiedzki czy centrum seniora. Oprócz tego, projekt zakłada przebudowę dróg (z infrastrukturą podziemną), remont wspólnych elementów budynków mieszkalnych, a także zagospodarowanie dziedzińca filharmonii. W Słupsku powstaną miejsca dla spacerowiczów, w tym place i skwery. Odnowione zostaną m.in. Park Waldroffa z placem bł. Bronisława Kostkowskiego, plac Powstańców Warszawskich i aleja Sienkiewicza. Miasto chce zrealizować projekt do końca 2021 roku. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 65 mln zł.

 

„Przestrzeń na plus" w Ustce

W Ustce zostanie powołany międzysektorowy zespół opieki, by pomóc najuboższym mieszkańcom, poprawić ich sytuację życiową. Powstanie tam także klub seniora i interdyscyplinarny zespół wspierania rodziny.

Władze Ustki zdecydowały także o odnowieniu drogi dojazdowej wraz z budową kładki nad ciekiem Otocznia, a także o budowie nowych chodników i ścieżek rowerowych. Powstaną m.in. plac zabaw, skatepark i boisko. Zagospodarowane zostaną budynki i podwórka przy blokach, które zostały objęte programem rewitalizacji. Łączna wartość projektu realizowanego to prawie 14 mln zł. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na październik 2022 roku.

 

Rewitalizacja Nowego Światu w Lęborku

W Lęborku rewitalizacją zostanie objęty teren Nowego Światu. Dzięki utworzeniu placówki wsparcia dziennego, pomoc otrzyma 50 dzieci, a poradnictwo rodzinne, psychologiczne i terapie będą odbywać się w nowo tworzonym punkcie wsparcia rodzin baza. W lęborskim Nowym Świecie przebudowane zostaną drogi, będą monitoring i ścieżki rowerowe. W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej powstanie 9 podwórek integracyjnych i 5 terenów rekreacyjnych. Kapitalny remont części wspólnych przejdzie 8 wspólnot mieszkaniowych oraz 28 budynków komunalnych i socjalnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektów to grudzień 2020 roku, a ich wartość wynosi 21 mln zł.

 

 

view szablon artykułu