Aktualności

Mieczysław Struk marszałkiem województwa pomorskiego

$image_alt
Fot. Sławomir Lewandowski

2 grudnia br., Sejmik Województwa Pomorskiego wybrał Mieczysława Struka (PO) na marszałka województwa pomorskiego. Otrzymał on w tajnym głosowaniu łącznie 24 głosów poparcia przy 9 głosach wstrzymujących się. Podczas sesji wybrani zostali również pozostali członkowie Zarządu Województwa Pomorskiego.

Poniżej skład nowego Zarządu Województwa Pomorskiego: 

  • Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego 
  • Wiesław Byczkowski - wicemarszałek województwa pomorskiego 
  • Krzysztof Trawicki – wicemarszałek województwa pomorskiego 
  • Hanna Zych-Cisoń – członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
  • Ryszard Świlski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego 

Fot. Sławomir LewandowskiMarszałek Mieczysław Struk urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni na Półwyspie Helskim. Jest absolwentem puckiego Liceum Ogólnokształcącego. Edukację kontynuował na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od ponad 16 lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W czasie sprawowania funkcji burmistrza wspierał wiele ekologicznych rozwiązań na obszarze Zatoki Gdańskiej m.in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych w Rejonie Umocnionym Hel dla turystów. W latach 2002-2005 był Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, którego jestem współtwórcą. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

Od 2005 r. zasiada w Zarządzie Województwa Pomorskiego, a nieprzerwanie od 22 lutego 2010 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Pomorskiego. Za dotychczasową działalność został wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowym Oscarem. 

Jest Kaszubą. W czasie wizyty na Pomorzu Papieża Jana Pawła II był organizatorem pielgrzymki morskiej społeczności rybackich gmin Zatoki Puckiej, na spotkanie z Ojcem Świętym w Sopocie. Żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego. 

 

view szablon artykułu